naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Wol- en harsbijen
Zwartpootwolbij
Anthidium septemspinosum
Lepeletier, 1841

Megachilidae
Megachilinae
Anthidium
061005

begin juli t/m
eind augustus
n.b.
n.b.
13-14mm
13-16mm

in holtes
n.b.

verschenen
31
n.b.
verschenen


Zwartpootwolbij

Zwartpootwolbij
Anthidium septemspinosum
© foto: Karim Strohriegl
(CC BY 4.0)


Meer weten?

Nederlands Faunistische mededelingen 53

Theo Zeegers

Omschrijving:
De zwartpootwolbij is voor het eerst in 2019 in Nederland aangetroffen. Opmerkelijk omdat andere vindplaatsen in Europa op ruim 400 km afstand lagen. De foto is genomen in het zuiden van Oostenrijk. In Belgi© werd deze soort in 2020 voor het eerst ontdekt, in Schaarbeek bij Brussel. Op een oud rangeerterrein.

De Nederlandse naam dankt de bij aan de zwarte schenen. De zwartpootwolbij heeft gele vlekjes op het 'nevengezicht', de ruimte tussen de antenne en de ogen.

De soort vloog op een industrieterrein in Ede. Ook in Belgi© werd de bij op een ruderaal terrein aangetroffen. De zwartpootwolbij is niet kieskeurig en bezoekt planten uit meerdere families, maar werd in Ede gezien op Grote kattestaart. Ze bekleed de nestholte met gekauwd plantenmateriaal.

  gezien op planten: Grote kattenstaart Lythrum salicaria
  nestparasiet: n.b.  

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen