naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
Lengte V:
Lengte M:

nestkeuze:

sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Engels:

Sachembijen
Zwarte sachembij
Anthophora retusa
(Panzer, 1798)

Apidae
Apinae
Anthophora
080008
eind maart t/m juli
midden mei
begin mei
14-15 mm
14-15 mm

zelf gegraven nesten
in de grond
niet duidelijk
polylectisch

zeldzaam
16
bedreigd
zeer sterk afgenomen

sleutel 6.2
sleutel 5.2

Potter Flower bee

Zwarte sachembij (v)
© foto: Tim FaasenAnthophora retusa (v)
© foto: Steven FalkZwarte sachembij (m)
© foto: Albert de Wildevliegkalender


Verspreiding Zwarte sachembij in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Anthophora retusa in BelgiŽ
bron: Waarnemingen.be


Meer zien?
zoekgedrag Zwarte sachembij (v)
© video: Roy Kleukers

Meer weten?
Anthophora retusa in the UK
Edwards/Jenner - Hymettus 2008

Omschrijving:
De trend in het aantal waarnemingen voorspelt weinig goeds voor het voortbestaan van de Zwarte sachembij (Anthophora retusa) die voorheen wijd verspreid voorkwam in het midden en zuiden van Nederland. Ook van het eiland Texel kwamen meerdere waarnemingen. Niet alleen in Nederland gaat de Zwarte sachembij achteruit, het is een wereldwijde trend.

De vrouwtjes nestelen in zelfgegraven holtes in zanderige tot leemachtige bodem. Vaak in steilwandjes maar ook in vlak terrein. Van de vrouwelijke Zwarte sachembij komen er twee kleurvormen voor: een geheel zwart behaard (met rode scheenborstel, zie bovenste foto) en een overwegend geelbruin behaarde kleurvorm, met zwarte borstrug, en rugplaten 2 tot 6.

De zwarte sachembij heeft wat bloembezoek betreft geen bepaalde voorkeur. Tijdens de voorjaarsexcursie van de Hymenoptera-werkgroep op de St. Pietersberg in Limburg 2014 werd ze veelvuldig gezien, op een weitje met Rode klaver. Ook rondom Veenendaal worden nog waarnemingen gemeld.

Naast de Witte rouwbij gelden ook de Gewone oliekever (Meloe proscarabaeus) en de larve van de Muurrouwzwever (Anthrax anthrax) als broedparasieten.
  gezien op planten: Gewone rolklaver
Rode klaver
Wondklaver
Paardenhoefklaver
Heggenwikke
Hondsdraf
Veldhondstong
Engels gras
Lotus corniculatus
Trifolium pratense
Anthyllis vulneraria
Hippocrepis comosa
Vicia sepium
Glechoma hederacea
Cynoglossum officinale
Armeria maritima
  nestparasiet: Witte rouwbij Melecta luctuosa

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen