vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:

Lengte V:
Lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zijdebijen
Zuidelijke zijdebij
Colletes similis
Schenck, 1853

Colletidae
Colletinae
Colletes
011008

mei t/m september
eind augustus
eind mei,begin juli

9-11mm
7.5-10mm

zelfgegraven gangen
niet bekend

vrij zeldzaam
34
niet bedreigd
stabiel
Zuidelijke Zijdebij (m)
Colletes similis
© foto: Frank KöhlerZuidelijke Zijdebij (v)
Colletes similis
© foto: Dr. Andrej Gogala

vliegkalender

Verspreiding Zuidelijke zijdebij in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Zuidelijke zijdebij in Belië
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
De verspreiding van de Zuidelijke zijdebij, Colletes similis, in Nederland lijkt zich te beperken tot het zuidoosten, in het bijzonder Zuid-Limburg en dan vooral langs de rivier de Maas. Het borststuk van het vrouwtje is roestbruin behaard. De Tergieten zijn matzwart met witte eindbandjes, de eerste in het midden onderbroken. Het eerste tergiet is alleen aan de zijkant bedekt met lange, witte haren. Het vrouwtje heeft korte wangen. Bij het mannetje is het eerste tergiet geheel behaard.

Ze graaft haar nesten in de grond en is gespecialiseerd op composieten, met name Heelblaadjes (Pulicaria dysenterica). Met C. fodiens en C. daviesanus ook gevonden op Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare).
  gezien op planten: Composieten
Boerenwormkruid
Heelblaadjes
Asteraceae
Tanacetum vulgare
Pulicaria dysenterica
  nestparasiet: Gewone viltbij Epeolus variegatus

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen