vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:

familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:

bloembezoek:
sociaal gedrag:


presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Behangersbijen
Zilveren fluitje
Megachile leachella
Curtis, 1828
Megachilidae
Megachilinae
Megachile
063009

mei t/m augustus
midden juli
begin juli
9-10mm
8-9mm

holle stengel
of zandgrond
polylectisch
solitair, soms
in kolonies

vrij zeldzaam
68
kwetsbaar
stabiel

sleutel 14.2
sleutel 13.2

Zilveren fluitje (v)
Megachile leachella
© foto: Albert de Wilde
Zilveren fluitje (m)
© foto: Huib Koelvoor nestingang

Megachile leachella (v) nestgravend
© foto: Huib Koel - AWD ZandvoortMegachile leachella (m&v) poging copula
© foto: Wilma van den Heuvel - Wijk aan Zee 2016

vliegkalender

Omschrijving:
Het Zilverenfluitje (Megachile leachella) dankt haar Nederlandse naam aan de typische 'fluittoon' die Jac.P. Thijsse bij de vrouwelijke dieren ontdekte. Zelf vind ik het geluid meer op een formule 1 racewagen, een hoog gillend geluid. Je hoort dit bijtje vaak eerder dan dat je ze ziet.

Ze heeft een vuilwitte beharing, smalle bandjes op het achterlichaam en de groene ogen zijn ook een belangrijk kenmerk. Daarnaast heeft ze een vuilwitte buikschuier.

Het biotoop is het duingebied en zandverstuivingen of rivierduinen. Bloembezoek vooral op vlinderbloemige, met name Gewone rolklaver (Lotus corniculatus). Het Zilverenfluitje is ook gezien op Kruipend stalkruid, Dauwbraam en Wilde reseda. Het nestmateriaal wordt o.a. op Berk (Betula), Kruipwilg (Salix repens) en Gewone vlier (Sambucus) verzameld.

Sinds 2005 is de sterk gelijkende Rotsbehangersbij (Megachile pilidens) ook in Nederland waargenomen.


Verspreiding Megachile leachella in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Zilveren fluitje in Belgi�
bron: Waarnemingen.be

  gezien op planten: Vlinderbloemen
Gewone rolklaver
Kruipend stalkruid
Kattendoorn
Luzerne
Wilde reseda
Fabaceae
Lotus corniculatus
Ononis repens
Ononis spinosa
Medicago sativa
Reseda lutea
  nestparasiet: Schubhaarkegelbij
Slanke kegelbij
Gewone kegelbij
Duinkegelbij
Coelioxys afra
Coelioxys elongata
Coelioxys inermis
Coelioxys mandibularis

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen