vorige sub-familie naar soort volgende familie wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Volgende geslacht
Vorige sub-familie
Hulp voor bijen
Last van bijengeslacht:

familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
aantal soorten:
waarvan in gids:
vliegtijd:
op Rode Lijst:


uitspraak:

Wol- en harsbijen
Fabricius, 1804
Megachilidae
Megachilinae
Anthidium
061
6
5
juni t/m augustus
3 soorten (50%)

Anth i dium


Grote Zijdebij -  foto: dr. Heiko Bellmann

Grote Wolbij
Anthidium manicatum
foto:dr. Heiko Bellmann

Omschrijving:
Wol- en harsbijen bekleden hun nest met materiaal van planten of bomen. Voor de 'wol' worden de wat harige draden van specifieke planten gehaald (zie foto). De harsbij maakt van stukjes blad en hars haar broedcellen.

Wol- en harsbijen behoren tot de familie Megachilidae, de buikverzamelaars: het stuifmeel wordt niet in verzamelapparaten van de achterpoten vervoerd, maar in speciaal daarvoor geschikte beharing aan de onderzijde van het achterlichaam ('de buik').

In het boek De Nederlandse Bijen wordt een iets andere indeling (Michener 2007) gebruikt: Wolbijen (Anthidium), Kleine harsbijen (Anthidiellum) en Grote harsbijen (Trachusa).

Eind juli 2019 werd in Ede een vrouw Anthidium septemspinosum gevonden. Een zuidelijke soort die niet eerder in Nederland was aangetroffen. Twee 'wol/harsbijen' staan op de Rode Lijst 2018 (RL).

  Nederlandse naam Wetenschappelijke naam of Atlas-naam Zeldzaamheid
niet beschouwd Grote harsbij Anthidium byssinum Trachusa byssina verdwenen
RL: niet bedreigd Grote wolbij Anthidium manicatum   algemeen
niet beschouwd Tweelobbige wolbij Anthidium oblongatum   dwaalgast
RL: niet bedreigd Kleine wolbij Anthidium punctatum   zeldzaam
niet beschouwd Zwartpootwolbij Anthidium septemspinosum   verschenen
RL: niet bedreigd Kleine harsbij Anthidium strigatum Anthidiellum strigatum vrij zeldzaam

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2021 Uitleg en gebruikte bronnen