vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:

Lengte V:
Lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zijdebijen
IJszijdebij
Colletes impunctatus
Nylander, 1852

Colletidae
Colletinae
Colletes
011006

half juni tot augustus
half juli
half juni

9-10mm
7.5-9mm

zelfgegraven gangen
n.b.

zeldzaam
8
gevoelig
stabielcolletes impunctatus

IJszijdebij
Colletes impunctatus
foto: Menno Reemer
Texel, juni 2021
vliegkalender Omschrijving:
Over de Nederlandse naam van deze bij, Colletes impunctatus, is lang getwijfeld. De naam Waddenzijdebij zou ook goed kunnen omdat deze bij in Nederland met name daar gevonden is. Door bijenonderzoekpionier Lefeber een relict uit de ijstijd genoemd, vandaar de naam: IJszijdebij.

Het borststuk van de vrouwtjes is van boven bruin behaard. De achterlijfsplaten hebben smalle eindbandjes die bij de eerste platen onderbroken zijn. De eerste plaat is tevens licht en fijn behaard. De wangen hebben een lengte gelijk aan de breedte van de antennes. De eerste en tweede achterlijfsplaten hebben verspreide puntjes, de eindrandjes zijn licht roodgekleurd en enigszins ingedrukt.
  gezien op planten: Zandblauwtje
Witte klaver
Jasione montana
Trifolium repens
  nestparasiet: Waddenviltbij Epeolus alpinus

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen