Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij

geslacht:
soortnaam:
species:


sub-familie/genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Viltbijen
Waddenviltbij
Epeolus alpinus
(Friese, 1893)

Nomadinae/Epeolus
073001

eind juni t/m
begin augustus
n.b.
n.b.
6-7mm

koekoeksbij
parasitair

zeer zeldzaam
1
n.b.
teruggevonden
Waddenviltbij
Epeolus alpinus (m)
© foto: Menno Reemer
Texel, juni 2021
Omschrijving:
Een behaarde kop met lange, afstaande haren. Ook het voorste deel van het borststuk en de poten heeft die structuur. Dat is een kenmerkend verschil met de heideviltbij, waarmee verwisseling mogelijk is. Zwart lichaam met rood/zwarte poten. De antenneschacht bij het vrouwje is langer dan breed, net als antennelid 7 tot 10. Tergiet 3 en 4 hebben vier witte, brede en rechthoekige vlekken.

Het mannetje heeft ook gedeeltelijk rode poten. De antenneschacht is afstaand. Het rugschild (mesonotum of scutum) en de achterrand van de kop hebben afstaande, lange haren.

De soort werd voor het eerst gevonden op de Hoge Berg in Texel. We schrijven het jaar 1926. Daarna een vondst op Schiermonnikoog (1962), Zwanenwater (1975) en wederom Texel in 1991, nu bij De Cocksdorp.
In 2021 werd de Waddenviltbij (een mannetje) gevonden op Texel, bij De Muy door Eis-entomoloog Menno Reemer.

In Europa komt deze bij voor in het Alpengebied (vandaar de wetenschappelijke naam: alpinus) en in het kustgebied van de Noord- en Oostzee. In de Deense vertaling zou deze vilt bij de Duinviltbij genoemd worden.
  gezien op planten:    
  parasiteert op: IJszijdebij Colletes impunctatus

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen