naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:

sociaal gedrag:

bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zandbijen
Vosje
Andrena fulva
M�ller, 1766

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021025
maart t/m juni
eind april
midden april
12-14mm
10-12mm

halfschaduw,
soms in gazons
solitair, soms
in groepen
polylectisch

algemeen
191
niet bedreigd
stabiel


Andrena fulva v, foto Huib Koel

Andrena fulva
vrouw op sleedoorn
© foto: Huib Koel

Andrena fulva (m), foto Tim Faasen

Andrena fulva man
© foto: Tim Faasen

vliegkalender

Verspreiding Andrena fulva in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Vosje in Belgi�
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
De lange, roodbruine vacht op het borststuk en het goudbruine achterlijf zijn de opvallende kenmerken van het Vosje, de overige delen zijn zwart behaard. Ze lijkt een beetje op een hommel.

De mannetjes hebben dezelfde roodbruine beharing maar zijn voor de rest goudkleurig behaard en zijn veel kleiner. De mannelijke kop is wit behaard met een zwarte rand.

Het vosje is een cultuurvolger en inmiddels in menig stedelijk plantsoen of tuin door geheel Nederland te zien. Ook langs bosranden en (spoor)dijken. Alleen op de grote weidegebieden (zoals Zuid-west Friesland) niet. Nesten worden gemaakt in kale grond of in het grasveld, soms in grote groepen (tot wel duizend stuks).

Op een warme dag maakt het vrouwtje maximaal vijf 'voedselvluchten', ze halen het stuifmeel en nectar van verschillende bloemen.

Jac.P. Thijsse noemde het Vosje in het boek 'De Bloemen en haar vrienden' de 'Fluweel Graafbij'.
  gezien op planten: Cotoneaster
Rode ribes
Gewone Esdoorn
Berberis
Eik
Sleedoorn
Cotoneaster
Ribes Sanguineum
Acer pseudoplatnus
Berberis vulgaris
Quercus robur
Prunus spinosa
  nestparasiet: Signaalwespbij
Sierlijke wespbij
Nomada signata
Nomada panzeri

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen