wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Plantengids
Zoeken op bijen
Vliegkalender
Volgende maand
Vorige maand

Aan de hand van de waarnemingen in het veld is bepaald wanneer de meeste vrouwelijke (v) of mannelijke exemplaren (m) vliegen. In deze gids is het mogelijk om dit per maand te raadplegen. De maand is opgedeeld in drie stukken: begin (eerste 2 weken), midden (week 2 en week 3) en eind (laatste twee weken) van een maand. In deze periode is er een goede kans om de soort in haar/zijn leefgebied (biotoop) te zien. Voor of na deze periode is de kans op een ontmoeting kleiner maar zeker niet uitgesloten.
Sortering binnen de periode op wetenschappelijke naam.

  Vliegperiode Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
  begin mei Witbaard zandbij (v)
Roodgatje (v)
Bosbesbij (m&v)
Zwarte sachembij (m)
Roodpotige groefbij (v)
Duingroefbij (v)
Witte rouwbij (m)
Bleekvlekwespbij (v)
Bonte wespbij (v)
Gewone wespbij
Smalbandwespbij (m)
Roodsprietwespbij (v)
Roodharige wespbij (v)
Sierlijke wespbij
Variable wespbij
Gouden slakkenhuisbij (m)
Tweekleurige slakkenhuisbij (m)
Roestbruine bloedbij (v)
Gewone dwergbloedbij (v)
Schoffelbloedbij (v)
Andrena barbilabris (v)
Andrena haemorrhoa (v)
Andrena lapponica (m&v)
Anthophora retusa (m)
Halictus rubicundus (v)
Lasioglossum tarsatum (v)
Melecta luctuosa (m)
Nomada alboguttata (v)
Nomada bifasciata (v)
Nomada flava (v)
Nomada fulvicornis (v)
Nomada goodeniana (m)
Nomada lathburiana (v)
Nomada panzeri
Nomada zonata
Osmia aurulenta (m)
Osmia bicolor (m)
Sphecodes ferruginatus (v)
Sphecodes miniatus (v)
Sphecodes pellucidus (v)
  midden mei Geriemde zandbij (m)
Ereprijszandbij (m)
Fluitenkruidbij (m)
Breedrandzandbij (m)
Zwarte sachembij (v)
Bruine rouwbij (v)
Witte rouwbij (v)
Langsprietwespbij (m)
Roodzwarte dubbeltand (m)
Smalbandwespbij (v)
Blauwe metselbij (m)
Rosse metselbij (v)
Bosmetselbij (v)
Brede dwergbloedbij (v)
Bosbloedbij (v)
Lichte bloedbij (v)
Wafelbloedbij (v)
Kraagbloedbij (m)
Grote metselbij (m)
Andrena angustior (m)
Andrena labiata (m)
Andrena proxima (m)
Andrena synadelpha (m)
Anthophora retusa (v)
Melecta albifrons (v)
Melecta luctuosa (v)
Nomada conjungens (m)
Nomada fabriciana (m)
Nomada goodeniana (m)
Osmia caerulescens (m)
Osmia rufa (v)
Osmia uncinata (v)
Sphecodes crassus (v)
Sphecodes ephippius (v)
Sphecodes hyalinatus (v)
Sphecodes scabricollis (v)
Sphecodes spinulosus (m)
Osmia xanthomelana (m)
  eind mei Blauwe zandbij (m)
Geriemde zandbij (v)
Gewone rozenzandbij (m)
Donkere klaverzandbij (m & v)
Ereprijszandbij (v)
Zwartbronzenzandbij (v)
Koolzwarte zandbij (m & v)
Rode zandbij (m)
Geelpootklaverzandbij (v)
Gewone koekoekshommel (v)
Steenhommel (v)
Akkerhommel (v)
Weidehommel (v)
Grashommel (v)
Rode koekoekshommel (v)
Grote koekoekshommel (v)
Ranonkelbij (m&v)
Parkbronsgroefbij (v)
Kleigroefbij (v)
Langsprietwespbij (v)
Roodzwarte dubbeltand (v)
Waddenmetselbij (m)
Blauwe metselbij (v)
Glanzende dwergbloedbij (v)
Andrena agilissima (m)
Andrena angustior (v)
Andrena fucata (m)
Andrena labialis (m & v)
Andrena labiata (v)
Andrena nigroaenea (v)
Andrena pilipes (m & v)
Andrena schencki (m)
Andrena wilkella (v)
Bombus campestris (v)
Bombus lapidarius (v)
Bombus pascuorum (v)
Bombus pratorum (v)
Bombus ruderarius (v)
Bombus rupestris (v)
Bombus vestalis (v)
Chelostoma florisomne (m&v)
Halictus tumulorum (v)
Lasioglossum pauxillum (v)
Nomada conjungens (v)
Nomada fabriciana (v)
Osmia caerulescens (v)
Osmia maritima (m)
Sphecodes geoffrellus (v)

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen