wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Plantengids
Zoeken op bijen
Vliegkalender
Volgende maand

Maart

Aan de hand van de waarnemingen in het veld is bepaald wanneer de meeste vrouwelijke (v) of mannelijke exemplaren (m) vliegen. In deze gids is het mogelijk om dit per maand te raadplegen. De maand is opgedeeld in drie stukken: begin (eerste 2 weken), midden (week 2 en week 3) en eind (laatste twee weken) van een maand. In deze periode is er een goede kans om de soort in haar/zijn leefgebied (biotoop) te zien. Voor of na deze periode is de kans op een ontmoeting kleiner maar zeker niet uitgesloten.
Sortering binnen de periode op wetenschappelijke naam.

  VliegperiodeNederlandse naam Wetenschappelijke naam
  eind maart Donkere wilgenzandbij (m)
Tweekleurige zandbij (m)
Zwart-rosse zandbij (m)

Vroege zandbij (m)
Andrena apicata (m)
Andrena bicolor (m)
Andrena clarkella (m)
Andrena praecox (m)

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen