wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Plantengids
Zoeken op bijen
Vliegkalender
Volgende maand
Vorige maand

Aan de hand van de waarnemingen in het veld is bepaald wanneer de meeste vrouwelijke (v) of mannelijke exemplaren (m) vliegen. In deze gids is het mogelijk om dit per maand te raadplegen. De maand is opgedeeld in drie stukken: begin (eerste 2 weken), midden (week 2 en week 3) en eind (laatste twee weken) van een maand. In deze periode is er een goede kans om de soort in haar/zijn leefgebied (biotoop) te zien. Voor of na deze periode is de kans op een ontmoeting kleiner maar zeker niet uitgesloten.
Sortering binnen de periode op wetenschappelijke naam.

  Vliegperiode Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
 

begin juni

Heggenrankbij (m)
Texelse zandbij (m&v)
Paardenbloembij (m&v)
Donkere klokjeszandbij (m&v)
Fluitenkruidbij (v)
Rode zandbij (v)
Schoorsteensachembij (m)
Slanke kegelbij (m)
Heidekegelbij (m)
Rosse kegelbij (v)
Berijpte geurgroefbij (v)
Matte bandgroefbij (v)
Zesvlekkige groefbij (v)
Biggenkruidgroefbij (v)
Ruige behangersbij (m)
Grote wespbij (m&v
Gouden slakkenhuisbij (v)
Tweekleurige slakkenhuis (v)
Kauwende metselbij (m)
Waddenmetselbij (v)
Klavermetselbij (m)
Grote spitstandbloedbij (v)
Rimpelkruinbloedbij (v)
Vroege bloedbij (v)
Gestreepte bloedbij (v)
Kraagbloedbij (v)
Grote metselbij (v)

Andrena florea (m)
Andrena fulvago (m&v)
Andrena humilis (m&v)
Andrena pandellei (m&v)
Andrena proxima (v)
Andrena schencki (v)
Anthophora plagiata (m)
Coelioxys elongata (m)
Coelioxys quadridentata (m)
Coelioxys rufescens (m)
Lasioglossum albipes (v)
Lasioglossum leucozonium (v)
Lasioglossum sexnotatum (v)
Lasioglossum villosulum (v)
Macropis fulvipes (v)
Megachile circumcincta (m)
Nomada sexfasciata (m&v
Osmia aurulenta (v)
Osmia bicolor (v)
Osmia leaiana (m)
Osmia maritima (v)
Osmia ravouxi (m)
Sphecodes puncticeps (v)
Sphecodes reticulatus (v)
Sphecodes rubicundus (v)
Sphecodes rufiventris (v)
Sphecodes spinulosus (v)
Osmia xanthomelana (v)

 

midden juni

Blauwe zandbij (v)
Goudpootklaverzandbij (m)
Kleine wolbij (m&v)
Kattenkruidbij (m)
Tuinhommel (v)
Weidehommel (m)
Vierkleurige koekoekshommel (m)
Boomhommel (v)
Zandhommel (v)
Duinkegelbij (m)
Gewone kegelbij (m)
Heidekegelbij (v)
IJszijdebij (m)
Vierbandgroefbij (v)
Rinks maskerbij (m)
Bruine slobkousbij (m)
Ericabij (m)
Tuinbladsnijder (m)
Ruige behangersbij (v)
Gewone behangersbij (m)
Tweekleurige wespbij (m&v)
Matglanswespbij (m)
Zwartgespoorde houtmetselbij (m)
Zwartbronzen metselbij (m)
Papaverbij (m&v)
Boommetselbij (m&v)
Driedoornige metselbij (m)
Kleine spitstandbloedbij (v)
Kleine tubebij (m)

Andrena agilissima (v)
Andrena wilkella (m)
Anthidium punctatum (m&v)
Anthophora quadrimaculata (m)
Bombus hortorum (v)
Bombus pratorum (m)
Bombus sylvestris (m)
Bombus hypnorum (v)
Bombus veteranus (v)
Coelixys mandibularis (m)
Coelioxys inermis (m)
Coelioxys quadridentata (v)
Colletes impunctatus (m)
Halictus quadricinctus (v)
Hylaeus rinki (m)
Macropis fulvipes (m)
Megachile analis (m)
Megachile centuncularia (m)
Megachile circumcincta (v)
Megachile versicolor (m)
Nomada integra (m&v)
Nomada similis (m)
Osmia leucomelana (m)
Osmia niveata (m)
Osmia papaveris (m&v)
Osmia parietina (m&v)
Osmia tridentata (m)
Sphecodes longulus (v)
Stelis minuta (m)

 

eind juni

Heggenrankbij (v)
Gewone rozenzandbij (v)
Knautiabij (m)
Tuinhommel (m)
Grote klokjesbij (m)
Slanke kegelbij (v)
Gewone maskerbij (m)
Poldermaskerbij (m)
Bruine slobkousbij (v)
Distelbehangersbij (m)
Matglanswespbij (v)
Slangenkruidbij (m)
Zwartbronzen metselbij (v)
Klavermetselbij (v)
Gedoornde slakkenhuisbij (m&v)
Grote roetbij (m)
Zwarte tubebij (m)

Andrena florea (v)
Andrena fucata (v)
Andrena hattorfiana (m)
Bombus hortorum (m)
Chelostoma rapunculi (m)
Coelioxys elongata (v)
Hylaeus communis (m)
Hylaeus confusus (m)
Macropis fulvipes (v)
Megachile ligniseca (m)
Nomada similis (v)
Osmia adunca (m)
Osmia niveata (v)
Osmia ravouxi (v)
Osmia spinulosa (m&v)
Panurgus banksianus (m)
Stelis phaeoptera (m)

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen