wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Plantengids
Zoeken op bijen
Vliegkalender
Volgende maand
Vorige maand

Aan de hand van de waarnemingen in het veld is bepaald wanneer de meeste vrouwelijke (v) of mannelijke exemplaren (m) vliegen. In deze gids is het mogelijk om dit per maand te raadplegen. De maand is opgedeeld in drie stukken: begin (eerste 2 weken), midden (week 2 en week 3) en eind (laatste twee weken) van een maand. In deze periode is er een goede kans om de soort in haar/zijn leefgebied (biotoop) te zien. Voor of na deze periode is de kans op een ontmoeting kleiner maar zeker niet uitgesloten.
Sortering binnen de periode op wetenschappelijke naam.

  Vliegperiode Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
  begin juli Tweekleurige zandbij (v)
Knautiabij (v)
Grote harsbij (m&v)
Kleine harsbij (m)
Kleine sachembij (m)
Andoornbij (m&v)
Schoorsteensachembij (v)
Gele hommel (v)
Kleine klokjesbij (m)
Grote klokjesbij (v)
Gouden kegelbij (m)
Heidebronsgroefbij (v)
Tronkenbij (m)
Gehoornde maskerbij (m)
Hylaeus dilatatus (m)
Lookmaskerbij (m)
Driedoornige metselbij (v)
Ericabij (v)
Lathyrusbij (b)
Lapse behangersbij (m)
Zilveren fluitje (m)
Grote bladsnijder (m&v)
Grote roetbij (v)
Pantserbloedbij (v)
Kleine tubebij (v)
Zwarte tubebij (v)
Gele tubebij (m)
Andrena bicolor (v)
Andrena hattorfiana (v)
Anthidium byssinum (m&v)
Anthidium strigatum (m)
Anthophora bimaculata (m)
Anthophora furcata (m&v)
Anthophora plagiata (v)
Bombus distinguendus (v)
Chelostoma campanularum (m)
Chelostoma rapunculi (v)
Coelioxys aurolimbata (m)
Halictus confusus (v)
Heriades truncorum (m)
Hylaeus cornutus (m)
Hylaeus dilatatus (m)
Hylaeus punctulatissimus (m)
Osmia tridentata (v)
Megachile analis (v)
Megachile ericetorum (m)
Megachile lapponica (m)
Megachile leachella (m)
Megachile willughbiella (m&v)
Panurgus banksianus (v)
Sphecodes gibbus (v)
Stelis minuta (v)
Stelis phaeoptera (v)
Stelis signata (m)
  midden juli Wimperflankzandbij (v)
Donkere zomerzandbij (m)
Grote wolbij (v)
Kattenkruidbij (v)
Gouden kegelbij (v)
Grote kegelbij (m)
Gewone kegelbij (v)
Duinkegelbij (v)
Rosse kegelbij (v)
Wormkruidbij (m)
IJszijdebij (v)
Donkere zijdebij (m)
Tronkenbij (v)
Kortsprietmaskerbij (m)
Poldermaskerbij (v)
Glimmende smaragdgroefbij (v)
Duingroefbij (m)
Lapse behangersbij (v)
Zilveren fluitje (v)
Kustbehangersbij (v)
Klaverdikpoot (m&v)
Slangenkruidbij (v)
Kleine roetbij (m)
Kleine spitstandbloedbij (m)
Verscholen dwergbloedbij (v)
Gewone tubebij (m&v)
Andrena dorsata (v)
Andrena nigriceps (m)
Anthidium manicatum (v)
Anthophora quadrimaculata (v)
Coelioxys aurolimbata (v)
Coelioxys conoidea (m)
Coelioxys inermis (v)
Coelioxys mandibularis (v)
Coelioxys rufescens (v)
Colletes daviesanus (m)
Colletes impunctatus (v)
Colletes marginatus (m)
Heriades truncorum (v)
Hylaeus brevicornis (m)
Hylaeus confusus (v)
Lasioglossum nitidulum (v)
Lasioglossum tarsatum (m)
Megachile lapponica (v)
Megachile leachella (v)
Megachile maritima (m)
Melitta leporina (m&v)
Osmia adunca (v)
Panurgus calcaratus (m)
Sphecodes longulus (m)
Sphecodes marginatus (v)
Stelis breviuscula (m&v)
  eind juli Zilveren zandbij (m)
Donkere rimpelrug (v)
Kruiskruidzandbij (m)
Donkere zomerzandbij (v)
Roodrandzandbij (m)
Tormentilzandbij (v)
Grote wolbij (m)
Kleine harsbij (v)
Kleine sachembij (v)
Lichte koekoekshommel (m&v)
Tweekleurige koekoekshommel (m)
Boomhommel (m)
Veldhommel (m)
Grashommel (m)
Aardhommel (m&v)
Grote koekoekshommel (m)
Kleine klokjesbij (v)
Wormkruidbij (v)
Duinzijdebij (m&v)
Donkere zijdebij (v)
Pluimvoetbij (m)
Bonte viltbij (m)
Breedbandgroefbij (v)
Zesbandgroefbij (v)
Kortsprietmaskerbij (v)
Poldermaskerbij (v)
Brilmaskerbij (v)
Lookmaskerbij (v)
Gewone geurgroefbij (v)
Breedkaakgroefbij (m)
Gewone slobkousbij (m&v)
Tuinbladsnijder (v)
Lathyrusbij (v)
Distelbehangersbij (v)
Kustbehangersbij (v)
Klokjesdikpoot (m&v)
Kauwende metselbij (v)
Zwartgespoorde houtmetselbij (v)
Kleine roetbij (v)
Brede dwergbloedbij (m)
Gewone dwergbloedbij (m)
Dikkopbloedbij (v)
Zwarte bloedbij (m)
Schoffelbloedbij (v)
Geelgerande tubebij (m&v)
Gele tubebij (v)
Andrena argentata (m)
Andrena bimaculata (v)
Andrena denticulata (m)
Andrena nigriceps (v)
Andrena rosae (m)
Andrena tarsata (v)
Anthidium manicatum (m)
Anthidium strigatum (v)
Anthophora bimaculata (v)
Bombus barbutellus (m&v)
Bombus bohemicus (m)
Bombus hypnorum (m)
Bombus lucorum (m)
Bombus ruderarius (m)
Bombus terrestris (m&v)
Bombus vestalis (m)
Chelostoma campanularum (v)
Colletes daviesanus (m)
Colletes fodiens (m&v)
Colletes marginatus (v)
Dasypoda hirtipes (m)
Epeoloides coecutiens (m)
Halictus scabiosae (v)
Halictus sexcinctus (v)
Hylaeus brevicornis (v)
Hylaeus communis (v)
Hylaeus dilatatus (v)
Hylaeus punctulatissimus (v)
Lasioglossum calceatum (v)
Breedkaakgroefbij (m)
Macropis europaea (m&v)
Megachile centuncularia (v)
Megachile ericetorum (v)
Megachile ligniseca (v)
Megachile maritima (v)
Melitta haemorrhoidalis (m&v)
Osmia leaiana (v)
Osmia leucomelana (v)
Panurgus calcaratus (v)
Sphecodes crassus (m)
Sphecodes miniatus (m)
Sphecodes monilicornis (v)
Sphecodes niger (m)
Sphecodes pellucidus (m)
Stelis punctulatissima (m&v)
Stelis signata (v)

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen