wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Plantengids
Zoeken op bijen
Vliegkalender
Volgende maand
Vorige maand

Aan de hand van de waarnemingen in het veld is bepaald wanneer de meeste vrouwelijke (v) of mannelijke exemplaren (m) vliegen. In deze gids is het mogelijk om dit per maand te raadplegen. De maand is opgedeeld in drie stukken: begin (eerste 2 weken), midden (week 2 en week 3) en eind (laatste twee weken) van een maand. In deze periode is er een goede kans om de soort in haar/zijn leefgebied (biotoop) te zien. Voor of na deze periode is de kans op een ontmoeting kleiner maar zeker niet uitgesloten.
Sortering binnen de periode op wetenschappelijke naam.

  Vliegperiode Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
  begin augustus Zilveren zandbij (v)
Kruiskruidzandbij (v)
Roodrandzandbij (v)
Tormentilzandbij (v)
Breedrandzandbij (v)
Gele hommel (m)
Akkerhommel (m)
Kielstaartkegelbij (v)
Grote kegelbij (v)
Pluimvoetbij (v)
Bonte viltbij (v)
Heideviltbij (m)
Vierbandgroefbij (m)
Roodpotige groefbij (m)
Zesbandgroefbij (m)
Gehoornde maskerbij (v)
Ingesnoerde groefbij (m)
Glimmende smaragdgroefbij (m)
Gewone franjegroefbij (m)
Gewone behangersbij (v)
Kattenstaartdikpoot (m&v)
Bosbloedbij (m)
Roestbruine bloedbij (m)
Glanzende dwergbloedbij (m)
Pantserbloedbij (m)
Verscholen dwergbloedbij (m)
Dikkopbloedbij (m)
Andrena argentata (v)
Andrena denticulata (v)
Andrena rosae (v)
Andrena tarsata (v)
Andrena synadelpha (v)
Bombus distinguendus (m)
Bombus pascuorum (m)
Coelioxys alata (v)
Coelioxys conoidea (v)
Dasypoda hirtipes (v)
Epeoloides coecutiens (v)
Epeolus cruciger (m)
Halictus quadricinctus (m)
Halictus rubicundus (m)
Halictus sexcinctus (m)
Hylaeus cornutus (v)
Lasioglossum minutissimum (m)
Lasioglossum nitidulum (m)
Lasioglossum sexstrigatum (m)
Megachile versicolor (v)
Melitta nigricans (m&v)
Sphecodes ephippius (m)
Sphecodes ferruginatus (m)
Sphecodes geoffrellus (m)
Sphecodes gibbus (m)
Sphecodes marginatus (m)
Sphecodes monilicornis (m)
  midden augustus Oranje zandbij (m)
Wilgenhommel (m)
Zandhommel (m)
Heidebronsgroefbij (m)
Rinks maskerbij (v)
Berijpte geurgroefbij (m)
Slanke groefbij (m)
Zesvlekkige groefbij (m)
Biggenkruidgroefbij (m)
Ogentroostdikpoot (m&v)
Heidewespbij (m)
Slurfbij (m&v)
Lichte bloedbij (m)
Grote spitstandbloedbij (m)
Rimpelkruinbloedbij (m)

Gestreepte bloedbij (m)
Andrena marginata (m)
Bombus cryptarum (m)
Bombus veteranus (m)
Halictus confusus (m)
Hylaeus rinki (v)
Lasioglossum albipes (v)
Lasioglossum fulvicorne (m)
Lasioglossum sexnotatum (m)
Lasioglossum villosulum (m)
Melitta tricinta (m&v)
Nomada rufipes (m)
Rophites quinquespinosa (m&v)
Sphecodes hyalinatus (m)
Sphecodes puncticeps (m)
Sphecodes reticulatus (m)
Sphecodes rufiventris (m)
  eind augustus Oranje zandbij (v)
Rode koekoekshommel (m)
Heidezandbij (m&v)
Gewone koekoekshommel (m)
Heidehommel (m&v)
Boshommel (m)
Steenhommel (m)
Schorzijdebij (v)
Heizijdebij (m&v)
Heideviltbij (v)
Schorviltbij (m)
Gewone geurgroefbij (m)
Matte bandgroefbij (m)
Lasioglossum pauxillum (m)
Parkbronsgroefbij (m)
Breedbandgroefbij (m)
Heidewespbij (v)
Zwarte bloedbij (v)
Andrena marginata (v)
Bombus rupestris (m)
Andrena fuscipes (m&v)
Bombus campestris (m)
Bombus humilis (m&v)
Bombus sylvarum (m)
Bombus lapidarius (m)
Colletes halophilus (v)
Colletes succinctus (m&v)
Epeolus cruciger (v)
Epeolus tarsalis (m)
Lasioglossum calceatum
Lasioglossum leucozonium (m)
Lasioglossum pauxillum (m)
Halictus tumulorum (m)
Halictus scabiosae (m)
Nomada rufipes (v)
Sphecodes niger (v)

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen