wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Plantengids
Zoeken op bijen
Vliegkalender
Volgende maand
Vorige maand

April

Aan de hand van de waarnemingen in het veld is bepaald wanneer de meeste vrouwelijke (v) of mannelijke exemplaren (m) vliegen. In deze gids is het mogelijk om dit per maand te raadplegen. De maand is opgedeeld in drie stukken: begin (eerste 2 weken), midden (week 2 en week 3) en eind (laatste twee weken) van een maand. In deze periode is er een goede kans om de soort in haar/zijn leefgebied (biotoop) te zien. Voor of na deze periode is de kans op een ontmoeting kleiner maar zeker niet uitgesloten.
Sortering binnen de periode op wetenschappelijke naam.

  Vliegperiode Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
  begin april Zwart-rosse zandbij (v)
Vroege zandbij (v)
Vroege wespbij (v)
Andrena clarkella (v)
Andrena praecox (v)
Nomada leucophthalma (v)
  midden april Donkere rimpelrug (m&v)
Donkere wilgenzandbij (v)
Wimperflankzandbij (m)
Vosje (m)
Valse rozenzandbij (v)
Glimmende dwergzandgroefbij (m)
Lichte wilgenzandbij (m)
Roodscheen zandbij (m&v)
Grijze rimpelrug (m)
Grijze zandbij (m&v)
Variabele zandbij (m&v)
Roodbuikje (m&v)
Wilgenhommel (v)
Veldhommel (v)
Vierkleurige koekoekshommel (v)
Grote zijdebij (m&v)
Slanke groefbij (v)
Bruine rouwbij (m)
Kortsprietwespbij (m)
Roodsprietwespbij (m)
Roodharige wespbij (m)
Vroege wespbij (m)
Sierlijke wespbij
Breedkaakgroefbij (v)
Gehoornde metselbij (m&v)
Rosse metselbij (m)
Andrena apicata (v)
Andrena bimaculata (m&v)
Andrena dorsata (m)
Andrena fulva (m)
Andrena helvola (v)
Andrena minutuloides (m)
Andrena mitis (m)
Andrena ruficrus (m&v)
Andrena tibialis (m)
Andrena vaga (m&v)
Andrena varians (m&v)
Andrena ventralis (m&v)
Bombus cryptarum (v)
Bombus lucorum (v)
Bombus sylvestris (v)
Colletes cunicularius (m&v)
Lasioglossum fulvicorne (v)
Melecta albifrons (m)
Nomada fucata (m)
Nomada fulvicornis (m)
Nomada lathburiana (m)
Nomada leucophthalma (m)
Nomada panzeri
Lasioglossum laticeps (v)
Osmia cornuta (m&v)
Osmia rufa (m)
  eind april Witbaard zandbij (m)
Meidoornzandbij (m&v)
Asbij (m&v)
Grasbij (m&v)
Vosje (v)
Weidebij (m&v)
Grijze rimpelrug (v)
Roodgatje (m)
Valse rozenzandbij (m)
Glimmende dwergzandgroefbij (v)
Licht wilgenzandbij (v)
Viltvlekzandbij (m&v)
Gewone sachembij (m&v)
Tweekleurige koekoekshommel (v)
Boshommel (v)
Ingesnoerde groefbij (v)
Gewone franjegroefbij (v)
Bleekvlekwespbij (m)
Nomada bifasciata (m)
Gewone wespbij
Kortsprietwespbij (v)
Signaalbij (m&v)
Bosmetselbij (m)
Zwartbronzenzandbij (m)
Andrena barbilabris (m)
Andrena carantonica (m&v)
Andrena cineraria (m&v)
Andrena flavipes (m&v)
Andrena fulva (v)
Andrena gravida (m&v)
Andrena haemorrhoa (m)
Andrena helvola (m)
Andrena minutuloides (v)
Andrena mitis (v)
Andrena nitida (m&v)
Andrena tibialis (v)
Anthophora plumipes (m&v)
Bombus bohemicus (v)
Bombus sylvarum (v)
Lasioglossum minutissimum (v)
Lasioglossum sexstrigatum (v)
Nomada alboguttata (m)
Nomada bifasciata (m)
Nomada flava (m)
Nomada fucata (v)
Nomada signata (m&v)
Osmia uncinata (m)
Andrena nigroaenea (m)

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2021 Uitleg en gebruikte bronnen