wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Determinatiegids
Zoeken op bijen
Vliegkalender
Hulp voor bijen
Plantengids
Last van bijen


Aan de hand van de waarnemingen in het veld is bepaald wanneer de meeste vrouwelijke (v) of mannelijke exemplaren (m) vliegen. In deze gids is het mogelijk om dit per maand te raadplegen. De maand is opgedeeld in drie stukken: begin (eerste 2 weken), midden (week 2 en week 3) en eind (laatste twee weken) van een maand. De lijst is opgesteld naar aanleiding van het item 'hoofdvliegtijd' zoals beschreven bij de afzonderlijke pagina's met soortbeschrijving. In deze periode is er een goede kans om de soort in haar/zijn leefgebied (biotoop) te zien. Voor of na deze periode is de kans op een ontmoeting kleiner maar zeker niet uitgesloten.
Kies een maand.


Januari


Februari


Maart


April


Mei


Juni


Juli


Augustus


September


Oktober


November


December