naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:

familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Groefbijen (Halictus)
Vierbandgroefbij
Halictus quadricinctus
(Fabricius, 1776)
Halictidae
Halictinae
Halictus
033006

eind mei
t/m september
midden juni
begin augustus
15-16 mm
13-16mm

steilwandjes
n.b.

zeer zeldzaam
1
ernstig bedreigd
zeer sterk afgenomen


H.Bellmann

Vierbandgroefbij
Halictus quadricinctus
© foto: dr. Heiko Bellmann

vliegkalender Omschrijving:
De Vierbandgroefbij, Halictus quadricinctus, is met haar lengte van 15-16mm een van de grootste groefbijen. Haar kop, borst en poten zijn bruin behaard. De eerste vier achterlijf segmenten hebben duidelijke witte, in het midden iets smallere haarbandjes.

Ook van de Vierbandgroefbij overwintert het bevruchte vrouwtje die vervolgens in het voorjaar (april tot juli) haar eitjes legt. Ze graaft hiervoor een circa 10 cm gang in een steilwand van leem of loss. Aan het eind maakt ze een broedkamer waar ze 15 tot 20 cellen maakt. Aan het einde van de broedperiode, zijn de eerste jongen al uitgekomen, die echter niet meehelpen met de verdere nestbouw of verzorging. Het vrouwelijk exemplaar kan dus wel meer dan een jaar oud worden. De mannetjes zijn kort na de paring gestorven.

De steilwandjes werden vaak gevonden in zogenaamde 'holle' wegen. Merendeel in Zuid-Limburg en een paar meldingen vanuit Brabant. In Nederland in de laatste jaren zeer zeldzaam mede door het tekort aan geschikte nestlocatie. Laatste waarneming in Nederland: 1954!
In 2015 op het zanddepot bij Itteren vond Kees Goudsmit mannetjes en vrouwtjes!
  gezien op planten: Composieten
Paardenbloem
Muizenoor
Kruldistel
Asteracae
Taraxacum officinale
Hieracium pilosella
Cirsium crispus
  nestparasiet: Grote bloedbij
Pantserbloedbij
Sphecodes albilabris
Sphecodes gibbus

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2021 Uitleg en gebruikte bronnen