naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende hommel
Vorige hommel
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
Lengte koningin:
Lengte werkster:
Lengte dar:
nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Hommels
Veldhommel
Bombus lucorum
(Linnaeus, 1761)

Apidae
Apinae
Bombus
083013
half maart t/m
half oktober
half april
eind juli
19-22mm
9-16mm
13-16mm
onder de grond
sociaal

algemeen
207
niet beschermd
geen trend© foto: Tim Faasen

Veldhommel
© foto: Tim Faasen

© foto: Huib Koel

Bombus lucorum
© foto: Huib Koel
Omschrijving:

De soort is in het gehele land algemeen. Verwarring is mogelijk met de aardhommel, de gele strepen zijn echter citroengeel i.p.v. okergeel. De zwarte haren hebben vaak witte uiteinden. Ook is verwarring met de Wilgenhommel en de Grote veldhommel mogelijk. De Veldhommel wordt soms foutief de kleine veldhommel genoemd. Het Bombus lucorum complex maakt het ingewikkeld.

Het geschikte biotoop is bosranden, open velden en cultuurlandschappen. De Veldhommel is polylectisch. De koningin paart met slechts ��n mannetje veldhommel.
  gezien op planten: Hondsdraf
Gewone smeerwortel
Glechoma hederacea
Symphytum officinalis
  wordt geparasiteerd door: Tweekleurige koekoekshommel Bombus bohemicus

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024