vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:



familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
bloembezoek:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Behangersbijen
Tuinbladsnijder
Megachile
centuncularis

(Linnaeus, 1758)

Megachilidae
Megachilinae
Megachile
063003

mei t/m september
eind juli
midden juni
11-12mm
9-11mm

allerlei holtes
polylectisch
solitair

algemeen
190
kwetsbaar
geen trend

sleutel 8.1
sleutel 10.1


klik voor andere foto

Tuinbladsnijder (v)
Megachile centuncularis
© foto: J.C. Kornmilch
(klik op de foto voor andere, grotere afbeelding)

vliegkalender Megachile centuncularis

Omschrijving:
Van de behangersbijen is de Tuinbladsnijder (Megachile centuncularis) één van de meest voorkomende bijen in Nederland. Ze is in alle provincies aangetroffen. Ze nestelt in allerlei holtes: van bomen, muren en holle stengels tot aan nestblokken, maar ook in de bodem. De Tuinbladsnijder bekleedt haar nest niet alleen met gewone stukjes blad (van roos of wilde wingerd), maar ook met de gekleurde bloemblaadjes.

Buiten het stedelijk gebied wordt deze bij weinig aangetroffen, wat duidt op een cultuurvolger. Zo is in Friesland naast een populatie op de Friese waddeneilanden ook een populatie in Leeuwarden bekend. Buiten Leeuwarden is ze in Friesland weinig aangetroffen.

Het vrouwtje heeft een geelbruine beharing (op de bovenkant van de kop en borst iets donkerder), smalle bandjes die op de eerste rugplanten onderbroken zijn. Het verzamelapparaat aan de buik is rood. De beharing bij het mannetje is identiek alleen de beharing aan de onderzijde is wit. De buikplaten hebben bij de mannetjes lichte franje-achtige beharing.

De Gewone behangersbij (Megachile versicolor) heeft een identieke nestwijze. Het vrouwtje van die bij heeft echter geen volledig rode buikschuier, maar de laatste segmenten zijn zwart.


Verspreiding Megachile centuncularis in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Tuinbladsnijder in België
bron: Waarnemingen.be

  gezien op planten: Wilde wingerd
Roos
Ezelsoor
Heelblaadjes


Stachys byzantina
Pulicaria dysenterica
  nestparasiet: Slanke kegelbij
Gewone kegelbij
Coelioxys elongata
Coelioxys inermis

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen