vorige geslacht naar soort volgende familie wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Volgend geslacht
Vorige geslacht
Hulp voor bijen
Last van bijen

geslacht:

familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

aantal soorten:
waarvan in gids:

vliegtijd:
op Rode Lijst:

uitspraak:

Tubebijen
Panzer, 1806
Megachilidae
Megachilinae
Stelis
062

7
6

mei t/m augustus
6 soorten (86%)

St e lis
Geelgerande tubebij
Stelis punctulatissima
© foto: Jochem Kühnen

Omschrijving:
Tubebijen zijn kleine (S. minima is slechts 3-4 mm), vrij kale, vaak zwarte koekoeksbijen die verschillende geslachten als gastheer hebben: Tronkenbijen, Klokjesbijen, Metselbijen of Wolbijen.

Stelis-soorten lijken te profiteren van het aanbod van nestgelegenheid in houtblokken. Tubebijen vliegen op diverse soorten planten voor nectar: ze halen zelf geen stuifmeel, dat doet de gastvrouw.

Alle zeven soorten tubebijen stonden op de Rode Lijst (RL) 2003, met een kwalificatie van 'kwetsbaar' tot 'zeer ernstig bedreigd'. De Geelgerande tubebij (zie foto) lijkt zich goed te handhaven en is in 2018 van de Rode Lijst (RL) verdwenen.

Soorten/species: Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Vindplaats Zeldzaamheid Nummer
RL: kwetsbaar Gewone tubebij Stelis breviuscula niet in het noorden van NL zeldzaam 062001
RL: bedreigd Minitubebij Stelis minima Brabant en Limburg zeer zeldzaam 062002
RL: gevoelig Kleine tubebij Stelis minuta Brabant en Limburg zeer zeldzaam 062003
RL: bedreigd Witgevlekte tubebij Stelis ornatula Gehele land zeldzaam 062004
RL: ernstig bedreigd Zwarte tubebij Stelis phaeoptera niet in het noorden van NL zeer zeldzaam 062005
  Geelgerande tubebij Stelis punctulatissima verspreid over het hele land vrij zeldzaam 062006
RL: verdwenen Gele tubebij Stelis signata Drenthe/Overijssel zeer zeldzaam 062007
© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2021 Uitleg en gebruikte bronnen