vorige geslacht   volgende familie wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Volgend geslacht
Vorige geslacht
Hulp voor bijen
Last van bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
Lengte V:
Lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
fourageergebied V:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

uitspraak:

Tronkenbijen
Tronkenbij
Heriades truncorum
Linnaeus, 1758

Megachilidae
Megachilinae
Heriades
066001

juni t/m september
half juli
begin juli
7-8 mm
5-7 mm

nestelt in hout
niet bekend

73 meter
vrij algemeen
140
niet bedreigd
stabiel

Heri a des
trunc o rum


Tronkenbij

Tronkenbij
Heriades truncorum
© foto: Bernhard Jacobi

Tronkenbij

Tronkenbij
© foto: Didier Roustide

Tronkenbij

Tronkenbij
© foto: Didier Roustide

Tronkenbijnest 2013

Gesloten nest
© foto: Sonja Verhoeff (2013)

vliegkalender
Omschrijving:
Overwegend kleine, zwarte dieren met lichte haarbandjes, weinig behaard. Het cilindrische achterlichaam van het mannetje heeft kleine putjes. Het gezicht heeft wat vuilwitte beharing. De vrouwtjes hebben gele verzamelharen aan de onderkant van hun achterlijf. Verwarring is mogelijk met tubebijen of klokjesbijen.

De Tronkenbij nestelt in oude kevergangen in oud hout, vaak een afgeknotte rest van een boom (tronk), maar ook in andere kiertjes. Nestelt ook in houtblokken of in stengels van rietdaken. Gaatjes van 3 à 4 mm zijn reeds voldoende. Nestgangen van vorig jaar worden na reiniging opnieuw gebruikt. Het wandje tussen de twee cellen wordt gemaakt van hars, kieren in de zijkant worden met ook hars dichtgemetseld. In de eindprop worden in de hars ook zandkorreltjes of stukjes blad verwerkt. De hars wordt gehaald van dennenbomen of van boomknoppen.

De Tronkenbij leeft circa een maand. Reproductie is niet hoog: circa 8 eitjes in het seizoen. De tronkenbij overwintert als prepop. Drachtplant is de (vooral gele) composiet met voornamelijk buisbloempjes. Door met het achterlijf te bloem te bekloppen, verzamelen ze het stuifmeel tussen hun verzamelharen, deze typische manier van verzamelen is een goed veldkenmerk. Roof van stuifmeelpollen uit of het geheel overnemen van andere nesten van dezelfde soort is waargenomen. Voor het bevoorraden van één broedcel zijn ongeveer 34 vluchten nodig. In één broedcel zijn meerdere soorten stuifmeelpollen aangetroffen.

De soort komt in het westen en noorden van het land minder voor dan in de andere delen van het land.

juli 2013


Meer informatie?
'De Tronkenbij op je balkon'.


Verspreiding Tronkenbij in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Tronkenbij in België
bron: Waarnemingen.be

  gezien op planten: Composieten
Jacobskruiskruid
Boerenwormkruid
Goudsbloem
Heelblaadjes
Alant
Gele kamille
Margriet spp.
Meisjesogen
Asteraceae
Sececio jacobaea
Tanacetum vulgare
..
Pulicaria dysenterica
Inula ensifolia
Anthemis tinctoria
Leucanthemum sp.
Coreopsis verticillata
  parasiet: Gewone tubebij
Kleine tubebij
Kleine knotswesp
Stelis breviuscula
Stelis minuta
Sapygina decemguttata

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2021 Uitleg en gebruikte bronnen