Determinatiegids
wildebijen.nl
Tubebijen
Vrouw
Man
Begrippenlijst


Vrouw: sleutel 1


Man: sleutel 1


Determinatiesleutel Stelis

Heeft het achterlijf 6 segmenten en de antenne 12 leden? Start bij de vrouw-sleutel.

Heeft het achterlijf 7 segmenten en de antenne 13 leden? Start bij de man-sleutel.

Tubebijen, stelis, zijn kleine, vrij kale, vaak zwarte koekoeksbijen die verschillende bijengeslachten als gastheer hebben: Tronkenbijen, Klokjesbijen, Metsel- of Wolbijen.

augustus 2018 (mannelijke kant nog niet gereed)
Geelgerande tubebij
Stelis punctulatissima
© foto: Erik van der Spek


Meer willen weten over solitaire bijen? Word lid van de werkgroep Hymenoptera, van de Nederlandse Entomologische Vereniging.
    Gebruikte determinatiesleutels/literatuur
  • Jan Smit, Bzzz 31, april 2010
  • Amiet F., M. Herrmann, A. Müller & R. Neumeyer 2004. Apidae 4, Fauna Helvetica 9: 187-191.

© wildebijen.nl, 2003-2021