vorige bij naar geslacht volgende bij

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Vorige bij
Volgende bij

geslacht:
soortnaam:
species:


famillie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Tubebijen
Witgevlekte tubebij
Stelis ornatula
Klug, 1802

Megachilidae
Megachilinae
Stelis
062004
eind mei t/m
midden augustus
begin juli
midden juni
5-6mm

koekoeksbij
nestparasiet

zeldzaam
5
bedreigd
afgenomen

sleutel 5.2
sleutel x.x
Witgevlekte tubebij (v)
Stelis ornatula
foto: Steven Falk

Omschrijving:
De eerste helft van de tergieten 1-3, soms ook tergiet 4, hebben witte vlekjes aan de zijkant, dat is het veldkenmerk van de Witgevlekte tubebij (m&v). Deze broedparasitaire bij houdt van een open, warm biotoop, net als de gastbijen. In Nederland vooral bekend van de kustduinen en het zuidoosten. De metselbijen (Hoplitis en Osmia) fungeren als gastbij.

  gezien op planten: Klein streepzaad Crepis cappilaris
  parasiteert op: Geelgespoorde houtmetselbij
Zwartgespoorde houtmetselbij
Driedoornige metselbij
Blauwe metselbij
Waddenmetselbij
Hoplitis claviventris
Hoplitis leucomelana
Hoplitis tridentata
Osmia caerulescens
Osmia maritima

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen