Determinatiegids
wildebijen.nl
Bloedbijen
Determinatiesleutel
Begrippenlijst

1. Kaken vlak voor de punt met een extra tandje aan de binnenrand.
3. Achterkoprand achter de puntoogjes in profiel niet als opstaande rand zichtbaar.
4. Achterkoprand niet scherp afgetekend, in bovenaanzicht hooguit een zwakke hoek vormend, enz.
5. Eindzoom eerste rugplaat over de hele basishelft gepunt, minstens 3 dwarsrijen punten.
6. Kop achter de ogen minder sterk verlengd. Slapen even lang als breed. Gezicht breder dan hoog enz.
7. Kopschild ongeveer drie maal zo breed als midden hoog. De onderrand midden recht.
sleutel 1:
Kaken (mandibel)
sleutel 3:
Achterkoprand
sleutel 4:
Achterkoprand (2)
sleutel 5:
Eindzoom eerste rugplaat
sleutel 6:
Achterkop
sleutel 7:
Kopschild

sleutel 8:
Borstschild

8 Sphecodes vrouw

8.1
  • Grote borstschilden dicht bezet met rechte, glanzende, verticale ribbels.
  • Middenveld aan de achterzijde afgerond.
  • Rugplaat 5 gedeeltelijk rood.
Gestreepte bloedbij
Sphecodes rufiventris

8.2
  • Grote borstschilden zonder glanzende, verticale ribbels.
  • Middenveld aan de achterzijde gewoonlijk met duidelijke dwarsband.
  • Rugplaat 5 geheel zwart (behalve bij S. albilabris: die is rood).
Ga naar sleutel 9. Grootte en kop


Bloedbij - Vrouw - sleutel 8

De Rond & Koel, 2010-2013