Determinatiegids
wildebijen.nl
Bloedbijen
Determinatiesleutel
Begrippenlijst

1. Kaken vlak voor de punt met een extra tandje aan de binnenrand.
3. Achterkoprand achter de puntoogjes in profiel niet als opstaande rand zichtbaar.
4. Achterkoprand niet scherp afgetekend, in bovenaanzicht hooguit een zwakke hoek vormend, enz.
5. Eindzoom eerste rugplaat over de hele basishelft gepunt, minstens 3 dwarsrijen punten.
6. Kop achter de ogen minder sterk verlengd. Slapen even lang als breed. Gezicht breder dan hoog enz.
sleutel 1:
Kaken (mandibel)
sleutel 3:
Achterkoprand
sleutel 4:
Achterkoprand (2)
sleutel 5:
Eindzoom eerste rugplaat
sleutel 6:
Achterkop

sleutel 7:
Kopschild

7 Sphecodes vrouw

7.1
  • Kopschild vijf maal zo breed als midden hoog.
  • De onderrand midden halfrond uitgesneden.
Kortsnuitbloedbij
Sphecodes majalis

7.2
  • Kopschild ongeveer drie maal zo breed als midden hoog.
  • De onderrand midden recht.
Ga naar sleutel 8. Borstschild


Bloedbij - Vrouw - sleutel 7 �

© De Rond & Koel, 2010-2013