Determinatiegids
wildebijen.nl
Bloedbijen
Determinatiesleutel
Begrippenlijst

1. Kaken vlak voor de punt met een extra tandje aan de binnenrand.
3. Achterkoprand achter de puntoogjes in profiel niet als opstaande rand zichtbaar.
4. Achterkoprand niet scherp afgetekend, in bovenaanzicht hooguit een zwakke hoek vormend, enz.
5. Eindzoom eerste rugplaat over de hele basishelft gepunt, minstens 3 dwarsrijen punten.
sleutel 1:
Kaken (mandibel)
sleutel 3:
Achterkoprand
sleutel 4:
Achterkoprand (2)
sleutel 5:
Eindzoom eerste rugplaat

sleutel 6:
kop

6 Sphecodes vrouw

6.1
  • Kop, van bovenaf gezien, achter de ogen versmald.
  • Slapen 1,5 maal zo lang als breed.
  • Gezicht afgerond-vierkant
  • Binnenoogranden lopen evenwijdig.
  • Rugplaten fijn en verspreid gepunt.
Dikkopbloedbij
Sphecodes monilicornis

6.2
  • Kop, van bovenaf gezien, achter de ogen niet versmald.
  • Slapen even lang als breed.
  • Gezicht breder dan hoog.
  • Binnenoogranden staan schuin t.o.v. elkaar.
  • Rugplaten meestal krachtig gepunt.
Ga naar sleutel 7. Kopschild


Bloedbij - Vrouw - sleutel 6 �

© De Rond & Koel, 2010-2013