Determinatiegids
wildebijen.nl
Bloedbijen
Determinatiesleutel
Begrippenlijst

1. Kaken (mandibel) vlak voor de punt met een extra tandje aan de binnenrand.
3. Achterkoprand achter de puntoogjes in profiel niet als opstaande rand zichtbaar.

 
sleutel 1:
Kaken (mandibel)
sleutel 3:
Achterkoprand

sleutel 4:
Achterkoprand (2)

4. Sphecodes vrouw

4.1
  • Achterkoprand achter de ogen scherp afstaand, in bovenaanzicht aan weerszijden als spitse hoek zichtbaar.
  • Grote rugschild zeer grof en dicht gepunt.
  • Rugplaten veel ruimer gepunt.
Wafelbloedbij
Sphecodes scabricollis4.2
  • Achterkoprand niet scherp afgetekend, in bovenaanzicht hooguit een zwakke hoek vormend.
  • Grote rugschild minder dicht en grof gepunt. Indien dat wel zo is (S. albilabris) zijn de rugplaten wel fijner, maar naar verhouding niet veel ruimer gepunt dan op het grote rugschild.
Ga naar sleutel 5. Eindzoom


© De Rond & Koel, 2010-2013