Determinatiegids
wildebijen.nl
Bloedbijen
Determinatiesleutel
Begrippenlijst

1. Uitstekende doorns op achterschenen.
3. Achterkoprand achter de ogen min of meer afgerond, in bovenaanzicht hooguit zwak hoekig.
4. Sprieten aan de bovenzijde met duidelijke scheidslijn tussen het zijdeglanzende, bolle oppervlak aan de voorzijde van de leedjes en de vlakke of holle, matte achterzijde.
5. Viltvlekken lang, aan de onderzijde van de sprietleedjes breed doorlopend tot aan de top.
6. Derde sprietlid dubbel zo lang als breed. Zijdeglanzende bolling van de sprietleedjes aan de bovenzijde tegen de scheidslijn met rechte zijde.
sleutel 1:
Kaken
sleutel 3:
Achterkoprand
sleutel 4:
Antenne (sprieten)
sleutel 5:
Viltvlekken
sleutel 6:
3e sprietlid

sleutel 7:
Sprietleden

7 Sphecodes man

7.1
  • Sprietleden vanaf lid 6 anderhalf maal zo lang als breed.
  • Kruin met glanzende ruimten tussen de punten.
  • Grote rugschild verspreid gepunt: puntafstanden minstens een puntbreedte groot.
Pantserbloedbij
Sphecodes gibbus

7.2
  • Sprietleden vanaf lid 6 even lang als breed.
  • Kruin zeer dicht en grof gepunt, zonder glanzende tussenruimten.
  • Grote rugschild dicht gepunt: puntafstanden hooguit een halve puntbreedte.
Grote bloedbij
Sphecodes albilabris


Bloedbij - Man - sleutel 7

De Rond & Koel, 2010-2013