naar geslacht

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Bloedbijen
Zwarte bloedbij
Sphecodes niger
von Hagens, 1874

Halictidae
Halictinae
Sphecodes
035013

eind mei t/m
begin september
eind augustus
eind juli
5-6mm
5mm

koekoeksbij
parasitair

zeer zeldzaam
8
gevoelig
geen trend

sleutel 11.1
sleutel 9.1


Zwarte bloedbij

Zwarte bloedbij (m)
Sphecodes niger
© foto: Tim Faasen

Omschrijving:
De 'Limburgse bloedbij', dat had ook de naam kunnen zijn van de Zwarte bloedbij. Want Sphecodes niger is alleen waargenomen in Midden- en Zuid-Limburg. De geheel zwarte kleur lijkt eerder die van een ondersoort (vari�teit holomelena) te zijn dan de kleur van de meest voorkomende Sphecodes niger.
  gezien op planten: Jacobskruiskruid Senecio jacobaea
  parasiteert op: Langkopsmaragdgroefbij
Glanzende groefbij
Lasioglossum morio
Lasioglossum lucidulum

© verKennemerland.nl/Huib Koel,, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen