naar geslacht

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:

species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Bloedbijen
Verscholen
dwergbloedbij

Sphecodes marginatus
von Hagens 1882

Halictidae
Halictinae
Sphecodes
035009

half april t/m
begin oktober
midden juli
begin augustus
5-6mm
5-6mm

koekoeksbij
parasitair

zeldzaam
65
niet bedreigd
geen trend

sleutel 19.1
sleutel 19.1

verscholen dwergbloedbij

Verscholen dwergbloedbij
Sphecodes marginatus
© foto: Albert de Wilde

Omschrijving:
Sphecodes marginatus heeft zich na de eerste waarneming in 1934 (Van der Vecht) behoorlijk snel en wijd verspreid over Nederland. Dit kan vanwege het niet erg kieskeurig zijn van de soort gastheer. Amiet noemt in zijn soortbeschrijving geen gastheer (onbekend), terwijl de Voorlopige atlas diverse soorten met diverse bronnen noemt. Lasioglossum brevicorne en Lasioglossum semilucens (1934). Vegter vangt het bijtje tezamen met een glansbijtje (Dufourea minuta) niet beschreven op deze website. Hij noemt ook Lasioglossum tarsatum en Lasioglossum leucopus als mogelijke gastheren. De Blauwe Kamer (Gelderland) is de locatie waar S. marginatus gezien is tezamen met L. pauxillum en L. morio.

Kortom genoeg reden om in uw gebied eens op zoek te gaan naar een rood insect van vijf milimeter groot en wellicht doet u een 'verscholen' ontdekking.
  gezien op planten: Paardenbloem
Madeliefje
Zandblauwtje
Taraxacum officinale
Bellis perennis
Jasione montana
  parasiteert op: Kortsprietgroefbij
Langkopsmaragdgroefbij
Kleigroefbij
Halfglanzende groefbij
Duingroefbij
Lasioglossum brevicorne
Lasioglossum morio
Lasioglossum pauxillum
Lasioglossum semilucens
Lasioglossum tarsatum

© verKennemerland.nl/Huib Koel,, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen