naar geslacht

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Bloedbijen
Grote bloedbij
Sphecodes albilabris
(Fabricius, 1793)

Halictidae
Halictinae
Sphecodes
035001

maart t/m september
eind mei
begin augustus
11-14mm
10-14mm

koekoeksbij
parasitair
meerdere bloemen

algemeen
148
niet bedreigd
sterk toegenomen

sleutel 9.1
sleutel 7.2
Grote bloedbij (v)
Sphecodes albilabris
AWD - mei 2010 © foto: Huib KoelGrote bloedbij (m)
Sphecodes albilabris
© foto: Tim Faasen

vliegkalender

Verspreiding Grote bloedbij in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Grote bloedbij in BelgiŽ
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
De Grote bloedbij is een koekoeksbij die verspreid over Nederland wordt gevonden,met een voorkeur voor de duinstreek. De kleigronden van Friesland zijn niet bevolkt. Het is de grootste bloedbij van Nederland en parasiteert op het broed van de Grote zijdebij. Een grote rood-zwarte, in het veld goedherkenbare bij. De eerste t/m de vijfde rugplaat is volledig (bloed)rood gekleurd. Bloembezoek is van de vrouwtjes zelden waargenomen, alsof ze geen energie nodig hebben.

Het vrouwtje van de Grote bloedbij eet het eitje van de Grote zijdebij op om vervolgens in dezelfde nestcel een eigen eitje te leggen, vlakbij de al aanwezige voedselvoorraad van stuifmeel en nectar.
* Amiet meldt dat hij S. albilabris uit een nest zag komen van de Zesbandgroefbij (Halictus sexcinctus), maar of die als gastheer kan worden aangewezen is niet duidelijk. Celary (1991) noemt de Vierbandgroefbij als gastheer.
  gezien op planten: Paardenbloem
Speerdistel
Koninginnekruid/Leverkruid
Jacobskruiskruid
Taraxacum officinale
Cirsium vulgare
Eupatorium cannabinum
Senecio jacobaea
  parasiteert op: Grote zijdebij
Zesbandgroefbij *
Vierbandgroefbij
Collletes cunicularius
Halictus sexcinctus *
Halictus quadricinctus

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen