vorige sub-familie   volgende familie

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Volgende subfamilie
Vorige familie
Hulp voor bijen
Last van bijengeslacht:
soortnaam:
species:familie:
sub-familie
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:


uitspraak:

Slurfbijen
Slurfbij
Rophites
quinquespinosus

Spinola, 1808

Halictidae
Rophitinae
Rophites
031001

eind juni t/m
eind september
half augustus
half augustus
9mm
..mm

lemige zandgrond
n.b.

afwezig
0
verdwenen?
maximaal afgenomen

Roph i tes

Slurfbij
Rophites quinquespinosus
© foto: dr. Andrej Gogala

Omschrijving:
De slurfbij is zwart en ongeveer 9 mm groot. De soort dankt haar naam aan de in verhouding lange tong. Ze heeft duidelijke, witte haarbandjes op het achterlijf.

In Nederland lijkt deze bij uitgestorven. De laatste waarneming werd in 1968 op de Bemelerberg gedaan, één van de oudste bezittingen van het Limburgs Landschap. Daarnaast is een vondst gemeld van de Pietersberg.

In het buitenland (de foto is genomen in Slovenië) komt deze soort ook voor op ruderale terreinen. Deze bijensoort vliegt vooral op kleine lipbloemen, zoals Ballote en Stachys.

  gezien op planten: Stinkende ballote
Betonie
Ezelsoor
Ballota nigra
Stachys officinalis
Stachys byzantina
  parasiet: Biastes emarginatus Biastes emarginatus

© verKennemerland.nl/Huib Koel,, 2003-2021 Uitleg en gebruikte bronnen