vorige geslacht naar soort volgende familie

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Volgende sub-familie
Vorige sub-familie
Hulp voor bijen
Last van bijen

geslacht:

familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
aantal soorten:
waarvan in gids:
vliegtijd:
op Rode Lijst:

uitspraak:

Slobkousbijen
Panzer, 1809
Melittidae
Macropidinae
Macropis
041
2
2
juni tot september
1 soort (50%)

Macr o pis
Gewone slobkousbij
Macropis europaea
foto: Huib Koel

Omschrijving:
Slobkousbijen danken hun naam aan hun verzamelapparaten. Deze zijn sterk verbreed en met opvallend gekleurde verzamelborstels. De bovenste (op de tibia) zijn wit en die op de metatarsen (de onderste) zwart gekleurd, waardoor het lijkt of de bij 'slobkousen' draagt.

Slobkousbijen vinden we in vochtige biotopen daar waar de Grote wederik bloeit. Deze plant levert stuifmeel en plantaardige olie. Voor nectar vliegt de slobkousbij op andere bloemen.

De Bruine slobkousbij stond op de Rode lijst 2013, thans in 2018 niet meer bedreigd.

Soorten/species: Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Vindplaats Zeldzaamheid Nummer
  Gewone slobkousbij Macropis europaea Gehele land algemeen 041001
  Bruine slobkousbij Macropis fulvipes Limburg en N.-Brabant zeer zeldzaam 041002

verKennemerland.nl/Huib Koel,, 2003-2021 Uitleg en gebruikte bronnen