naar geslacht

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:

soortnaam:
species:familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:

lengte V:
lengte M:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Groefbijen (Lasioglossum)
Slanke groefbij
Lasioglossum
fulvicorne

(Kirby, 1802)

Halictidae
Halictinae
Lasioglossum
034004

half maart
t/m oktober
half april
half augustus

6-7mm
6-8mm
niet bekend
vermoedelijke solitair
meerdere bloemen

vrij algemeen
84
niet bedreigd
stabiel
Slanke groefbij
Lasioglossum fulvicorne
© foto: dr. Andrej Gogala

Omschrijving:
Het dichtbehaarde borststuk van Lasioglossum fulvicorne is geelgrijs behaard. De sporen aan de achterschenen van de Slanke groefbij zijn bezet met drie of vier lange spitse doorns.
De Slanke groefbij kent twee generaties per jaar, met een bijzondere cyclus. Bevruchte vrouwtjes vliegen vanaf half maart, leggen eitjes waaruit mannelijke en vrouwelijke exemplaren van half juni tot in oktober vliegen.
De Slanke groefbij komt voor in het zuiden, midden en oosten van het land. Niet in het noorden en aan de kust.
Verwisseling met L. laticeps is mogelijk, verschil zit in de iets bredere kop. Ook het achterlijf is relatief breed (i.t.t. de naam).
  gezien op planten: Composieten
Zevenblad
Asteraceae
Aegopodium podagraria
  nestparasiet: Lichte bloedbij
Roestbruine bloedbij
Sphecodes hyalinatus
Sphecodes ferruginatus

© verKennemerland.nl/Huib Koel,, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen