vorige bij naar geslacht volgende bij

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Kleine metselbijen
Slangenkruidbij
Hoplitis adunca
Panzer, 1798

Megachilidae
Megachilinae
Hoplitis
067001
half mei t/m augustus
half juli
eind juni
11-13 mm

diverse holtes
n.b.
oligolectisch

zeer zeldzaam
10
kwetsbaar
afgenomen

sleutel 15.1
sleutel 6.1
Slangenkruidbij (v)Slangenkruidbij (m)
© foto's: Tim Faasen

Omschrijving:
Van de slangenkruidbij (voorheen Osmia adunca) is bij het vrouwtje de beharing overwegend wit, maar op de rug van het borststuk licht okerkleurig, de buikkant van de borst is wit. De tergieten, glanzend met grote ruimtes tussen de puntjes, hebben smalle eindbandjes. De scheen heeft drie zwarte sporen. Het mannetje heeft een vosbruine kleur.
Hoplitis adunca leeft op zanderige terreinen met veel... slangenkruid (Echium vulgare). Vreemd is het dan ook dat deze bij niet of weinig wordt aangetroffen in de kalkrijke duinen, waar immers het Slangenkruid een veelvoorkomende plant is, mits de grond regelmatig verstoord wordt. Recent is deze bij alleen in Brabant en Limburg aangetroffen. Dit metselbijtje maakt nesten in holtes van stengels, hout of tussen stenen. De afsluiting wordt gemaakt van zand, leem en kleine steentjes.

  gezien op planten: Slangenkruid
Echium vulgare
  nestparasiet: Chrysura austriaca
Chrysis ignita
Bosknotswesp
Geelgerande tubebij
Leucospis dorsigera
Chrysura austriaca
Chrysis ignita
Sapyga similis
Stelis punctulatissima
Leucospis dorsigera

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen