vorige bij naar geslacht volgende bij

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:

lengte:

nestkeuze:

sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zijdebijen
Schorzijdebij
Colletes halophilus
Verhoeff, 1943

Colletidae
Colletinae
Colletes
011004

juli t/m oktober
begin september
eind augustus

11-14mm

lichtbegroeide, vaste zandgrond
solitair, in grote kolonies

vrij zeldzaam
51
niet bedreigd
stabiel


Schorzijdebij - © foto: Huib KoelSchorzijdebij (v)
Colletes halophilus
© foto: Huib Koel
Kwade Hoek - augustus 2009Schorzijdebij (m)
© foto: Erik Speksnijder


vliegkalender

Meer informatie?

'Bijennestheuvels in Zeeland'

door Lucien Calle: SLZ 10-2015


Verspreiding Schorzijdebij in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Schorzijdebij in Belgi�
bron: Waarneming.be

Omschrijving:
Colletes halophilus, de Schorzijdebij, is te vinden op de schorren in Zeeland, op Texel en Terschelling, voorheen ook bij Zeeburg (Amsterdam) en sinds oktober 2003 ook op het vogeleiland Griend. Een bijensoort die als drachtplant vooral de zulte of zeeaster (Aster tripolium) heeft.

De zulte vormt op Griend de begrenzing tussen de lage en hoge delen van het eiland. Op Griend werden twee grote kolonies gevonden, elk met honderden nestgangen in duinzand tussen vrij open helmvegetatie.
Het gebrek aan dit soort biotopen in Europa maakt dat Nederland een belangrijke taak heeft om deze gebieden te beschermen. Wanneer het biotoop geschikt is, kunnen de kolonies honderdduizenden nesten bevatten. Afstand tussen nestplaats en drachtplanten moet binnen 500 meter liggen.

Het Zeeuws Landschap organiseerde in maart 2005 een speciaal symposium over deze bij en haar nestparasiet: de Schorviltbij (Epeolus tarsalis). Belangrijke uitkomsten: de Schorzijdebij heeft directe relatie tot het schorrenlandschap (zand en zeeaster). Afstammingslijn met Klimopzijdebij en de Heizijdebij. Estuaria in Noord-West Europa behoren tot het primaire leefgebied. In Engeland is alleen de Gewone viltbij als nestparasiet van de Schorzijdebij aangetroffen.

Vanaf 2007 zijn er op diverse plekken in de provincie Zeeland buitendijks zandheuvels aangelegd als kunstmatige bijennestplek speciaal voor de Schorzijdebij en haar broedparasiet (zie meer informatie het rapport uit 2015).

In september 2012 werd de Schorzijdebij ook aangetroffen in De Slufter, een nieuwe plek op het eiland Texel. In Vlaanderen komen meldingen uit het gebied van de Schelde bij Antwerpen (Waaslandhaven) en uit Het Zwin bij Knokke.
  gezien op planten: Zulte/Zeeaster
Echt bitterkruid
Kleine leeuwetand
Heelblaadjes
Akkermelkdistel
Jakobskruiskruid
Citroengele honingklaver
Aster tripolium
Picris hieracioides
Leontodon saxatilis
Pulicaria dysenterica

Sonchus arvensis
Senecio jacobaea
Melilotus altissimus
  nestparasiet: Schorviltbij
Gewone viltbij
Epeolus tarsalis
Epeolus variegatus

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen