vorige geslacht naar soort volgende familie wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Volgend geslacht
Vorige geslacht
Hulp voor bijen
Last van bijengeslacht:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
aantal soorten:
waarvan in gids:
vliegtijd:
op Rode Lijst:

uitspraak:

Rouwbijen
Latreille, 1802

Apidae
Apinae
Melecta
081
2
2
maart t/m half juli
2 soorten (100%)

Mell e cta
Bruine rouwbij (m)
Melecta albifrons
foto: Steven Falk

Omschrijving:
De grootte van de twee soorten rouwbijen die in Nederland voorkomen is variabel. Er zijn rouwbijen gevonden met een lengte van 9 millimeter maar ook van bijna het dubbele. Ook de kleur is heel variabel: van bruin, naar licht (verwarring met Witte rouwbij) gekleurd tot bijna zwart.

Het aantal gevonden exemplaren, vooral van de Witte rouwbij neemt af. Rouwbijen zijn nestparasieten van sachembijen.
Soorten/species: Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Zeldzaamheid Nummer
RL: kwetsbaar Bruine rouwbij Melecta albifrons zeldzaam 081001
RL: verdwenen Witte rouwbij Melecta luctuosa afwezig 081002

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen