naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:

famillie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Groefbijen (Halictus)
Roodpotige groefbij
Halictus rubicundus
(Christ, 1791)
Halictidae
Halictinae
Halictus
033007

eind maart t/m
oktober
begin mei
begin augustus
10-11mm
9-11mm

in de grond
primitief sociaal

algemeen
248
niet bedreigd
stabiel


Roodpotige groefbij
Roodpotige groefbij (v)
Halictus rubicundus
© foto: dr. S. Schroeder

Halictus rubicundus
Roodpotige groefbij (m)
Halictus rubicundus
© foto: Dick Belgers

Roodpotige groefbij, Heemstede
nestaggregatie Heemstede, 2015
© foto: Huib Koel

vliegkalender

Verspreiding Roodpotige groefbij in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Roodpotige groefbij in Belgi�
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
Het vrouwtje van de Roodpotige groefbij (Halictus rubicundus) heeft tarsen (voeten) van de midden- en achterpoten en de schenen van de achterpoten met een eerder oranjegele dan rode kleur.

De soort is primitief-sociaal en graaft haar nest in de grond op zandpaden en opritten in stedelijk gebied. Vaak in kolonies. Het bevruchte vrouwtje legt eerst bevruchte eitjes waaruit werksters komen. Later gelegde eitjes leveren vrouwtjes en mannetjes. Alleen de bevruchte vrouwtjes overwinteren.

In Nederland vrij algemeen. Op een tennispark in Heemstede zaten circa 250 nesten, ook van Sphecodes gibbus.
  gezien op planten: Boerenwormkruid
Paardenbloem
Tanacetum vulgare
Taraxacum officinale
  nestparasiet: Pantserbloedbij Sphecodes gibbus

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen