naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Engelse naam:

Zandbijen
Roodgatje
Andrena haemorrhoa
Fabricius, 1781

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021031
maart t/m juli
begin mei
eind april
10-11mm
9-11mm

zelfgegraven nesten
nestelt solitair,
soms in groepjes
polylectisch

algemeen
390
niet bedreigd
stabiel

Orange tailed
mining bee


roodgatje, dr. H. Bellmann

Roodgatje
Andrena haemorrhoa
© foto: dr. Heiko Bellmann

Roodgatje, Tim Faasen

Roodgatje (v)
© foto: Tim Faasen

Roodgatje, Albert de Wilde

Roodgatje (m)
Andrena haemorrhoa
© foto: Albert de WildeVerspreiding Andrena haemorrhoa in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Roodgatje in Belgi�
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
De bijna oplichtende, goudglanzende beharing van de achterlijfspunt en de geel doorschijnende achterschenen zijn de typische veldkenmerken van het Roodgatje (Andrena haemorrhoa). Het vrouwelijke borststuk is van boven kort roodbehaard, de onderkant en het gezicht witbehaard. Achterlijf is kaal en glanzend zwart met aan de punt een goudgele beharing.

Ze nestelen in alle zanderige gebieden: in tuinen, parken, weilanden of akkers.

Mannetjes lokken vrouwtjes door op bepaalde plekken (bijv. boomstam) geurplekken te maken. Bij gevaar laat deze bij zich soms vallen en houdt zich voor dood. Deze zandbij is vaak te zien op wilg of paardenbloem, maar ook schermbloemigen en fruitbomen, niet kieskeurig dus.

De Gewone oliekever en de Gewone wolzever worden - naast de wespbijen - als mogelijke nestparasieten genoemd. Het roodgatje kan ook last hebben van de waaiervleugelige Stylos melittae.

  gezien op planten: Paardenbloem
Wilgen
Taraxacum officinale
Salix
  nestparasiet: Eendoornwespbij
Gewone dubbeltand
Gewone oliekever
Gewone wolzever
Nomada moeschleri
Nomada ruficornis
Meloe proscarabaeus
Bombylius major

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen