naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Engelse naam:

Zandbijen
Roodbuikje
Andrena ventralis
Imhoff, 1832

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021070

begin maart
t/m begin juni
midden april
midden april
7-9mm
7-10mm

in de grond
in groepen

vrij zeldzaam
81
niet beschermd
stabiel

n.b.


Roodbuikje

Roodbuikje (m)
Andrena ventralis

Roodbuikje

Roodbuikje (v)
Andrena ventralis
© foto's: Nico Vereecken

vliegkalender

Verspreiding Andrena ventralis in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Roodbuikje in Belgi�
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
Het Roodbuikje is een kleine zandbij met weinig beharing bij de vrouwelijke exemplaren waardoor de gedeeltelijk roodgekleurde buik goed zichtbaar is.

Anrena ventralis komt verspreid over het gehele land voor met uitzondering van de kuststreek, maar mogelijk dat die binnenkort ook bevolkt raken met dit bijtje dat gespecialiseerd lijkt op wilgen. Deze zandbij lijkt zich in de afgelopen decennia uit te breiden.

Een bijtje van het voorjaar dus met de piek in de maand april. De nesten worden in zanderige, lichtbegroeide grond gegraven, vergelijkbaar met die van de Grijze zandbij (Andrena vaga). Soms worden aggregaties gedeeld.

augustus 2018

  gezien op planten: Wilgen Salicaceae
  nestparasiet: Bleekvlekwespbij
Schoffelbloedbij
Nomada alboguttata
Sphecodes pellucidus

© verKennemerland.nl/Huib Koel,, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen