vorige geslacht naar soort volgende familie wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Volgende familie
Vorige geslacht
Hulp voor bijen
Last van bijen

geslacht:

familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
aantal soorten:
waarvan in gids:
vliegtijd:
op Rode Lijst:

uitspraak:

Roetbijen
Panzer, 1806
Andrenidae
Panurginae
Panurgus
022
2
2
april t/m augustus
1 (50%)

Pan u rgus
Kleine roetbij
foto: Steven Falk

Omschrijving:
Zwart en zwartbehaarde bijtjes, de Kleine roetbij iets talrijker dan de Grote roetbij. Zandbewoners van de hogere zandgronden, niet of nauwelijks aan de kust.

Drachtplanten zijn voornamelijk diverse havikskruiden uit de composietenfamilie. Gefaseerd maaibeheer (dus de aanwezigheid van lang doorbloeiende composieten in het biotoop) lijkt een voorwaarde voor deze solitaire bijen.

VN=verdwenen, EB=ernstig bedreigd, BE=bedreigd, KW=kwetsbaar, GE=gevoelig.
Soorten/species: Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Zeldzaamheid Nummer
RL: kwetsbaar Grote roetbij Panurgus banksianus vrij zeldzaam 022001
  Kleine roetbij Panurgus calcaratus algemeen 022002

verKennemerland.nl/Huib Koel,, 2003-2021 Uitleg en gebruikte bronnen