naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende hommel
Vorige hommel
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:

species:


familie
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
Lengte V:
Lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Hommels
Rode
koekoekshommel

Bombus rupestris
(Fabricius, 1793)

Apidae
Apinae
Bombus
083022
half april t/m
half september
eind mei
eind augustus
20-24 mm
15-17mm

koekoekshommel
parasitair
zeldzaam
23
bedreigd
sterk afgenomen


Rode koekoekshommel

Rode koekoekshommel
Bombus rupestris
© foto: dr. Heiko Bellmann

Omschrijving:
De donkerbruine vleugels en rode achterlijfspunt zijn de opvallende kenmerken van de vrouwelijke Rode koekoekshommel (Bombus rupestris). Ze lijkt daarbij op ��n van haar gastheren: de Steenhommel. De mannetjes hebben naast de rode achterlijfspunt ook twee gele banden over het borststuk en een band over het tweede achterlijfssegment en hebben meer doorschijnende vleugels. Vliegt pas laat in het seizoen, de piek bij de vrouwtjes ligt in mei en die van de mannetjes pas half juli. In het begin van de vorige eeuw kwam deze hommel algemeen verspreid over Nederland voor. In 2011 waren er zes waarnemingen. Rond Nijmegen vloog deze koekoekshommel op braam en slangenkruid. Sinds 2013 meerdere waarnemingen met name in de rivierdalen.
  gezien op planten: Vogelwikke
Vicia cracca
  parasiteert op: Steenhommel (zeker)
Akkerhommel (waarschijnlijk)
Weidehommel (waarschijnlijk)
Boshommel (waarschijnlijk)
Bombus lapidarius
Bombus pascuorum
Bombus pratorum
Bombus sylvarum

© verKennemerland.nl/Huib Koel,, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen