vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:
foerageergebied V:

nestkeuze:

sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Klokjesbijen
Ranonkelbij
Chelostoma
florisomne

(Linnaeus, 1758)

Megachilidae
Megachilinae
Chelostoma
065003
mei t/m juli
eind mei
eind mei
8-10mm
9-11mm
82 meter

stengels en dood hout
n.b.

vrij zeldzaam
86
niet bedreigd
stabiel

sleutel 2.1
sleutel 2.2


ranonkelbij

Ranonkelbij
Chelostoma florisomne
© foto: Huib Koel

ranonkelbij

Ranonkelbij
Chelostoma florisomne
© foto: Huib Koel

ranonkelbij

Ranonkelbij
Chelostoma florisomne
© foto: Ruurd Jelle van der Leij


Verspreiding Ranonkelbij in NL
bron: Waarneming.nl

en Chelostoma florisomne in BE
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
De Ranonkelbij komt vrij algemeen voor op de hogere zandgronden en in Zuid-Limburg, ze is zeldzaam in het westen.

Chelostoma florisomne nestelt in dood hout in natuurlijke of kunstmatige gaten (insectenhotels), maar ook in holle stengels. Voor de wanden wordt leem met kleine steentjes gebruikt.

Vrouwtjes zijn herkenbaar aan de grote kaken en het uitstekende kopschildje. De rugplaten zijn voorzien van eindbandjes, het stuifmeelverzamelapparaat aan de buikzijde is grauw wit.

Het mannetje is meer witbehaard, de onderzijde van de voelsprieten zijn grotendeels geel.

Drachtplanten zijn voornamelijk de boterbloemen (ranonkelfamilie). Om ��n broedcel te kunnen voorzien van stuifmeel is 12,5 milligram pollen nodig.

juni 2023

  gezien op planten: Ranonkelfamilie
Scherpe boterbloem
Kruipende boterbloem
Ranunculaceae
Ranunculus acris
Ranunculus repens
  nestparasiet: Gewone knotswesp
Sapyga clavicornis

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen