vorige geslacht   volgende familie wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Volgende familie
Vorige familie
Hulp voor bijen
Last van bijengeslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:

lengte V:
lengte M:

nestkeuze:


sociaal gedrag:


presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

uitspraak:

Pluimvoetbijen
Pluimvoetbij
Dasypoda hirtipes
(Fabricius, 1793)

Melittidae
Dasypodainae
Dasypoda
051001

juni t/m augustus
begin augustus
eind juli

12-15mm
12-15mm

nest in zand
tussen stenen,
bestrating
nestelt vaak in
grote groepen

algemeen
217
niet bedreigd
stabiel

D a syp o da
h i rtipesPluimvoetbij, Huib Koel

Pluimvoetbij (v)
Mantingerzand, 2011

H. Koel, AWD, aug 2003

Pluimvoetbij (m)
Amsterdamse Waterleidingduinen, 2004

pluimvoetbij Hillegom

circa 300 nesten voor Station Hillegom, 2015
© foto's: Huib Koel


vliegkalender

Verspreiding Dasypoda hirtipes in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Pluimvoetbij in Belgi�
bron: Waarnemingen.be


Meer weten?
Over kleurdimorfisme
van den Bijtel/Aptroot NEV-EB 2012


Radiouitzending Vroege Vogels
23 juli 2017

Omschrijving:
De Pluimvoetbij is een grote bij waarvan de vrouwelijke exemplaren door de fel geel gekleurde pluimen (beharing) aan de achterpoten gemakkelijk in het veld herkenbaar zijn.

De pluimen van Dasypoda hirtipes zijn lange haartjes en dienen als hulpmiddel om zand weg te graven. Ook worden er tussen de haren grote hoeveelheden stuifmeel vervoerd. De vrouwtjes hebben naast de pluimen ook heldere witte dwarsbandjes en voor een deel een zwarte rug, kop en brede achterlijfpunt. Bij de mannetjes komen twee kleurvarieteiten voor: oker/bruine en grijze exemplaren (zie rapport). Ze hebben verder losse dwarsbandjes en een licht aangezicht.

Deze bij graaft nesten in zanderige grond in grote agregaties, vooral tussen bestrating. De hoofdgang kan 30 tot 110 cm diep zijn, met zijtakken waar de broedcellen (4 tot 14)gemaakt worden. De soort vliegt op (gele) composieten, voornamelijk in de ochtenduren, waarbij de pluimvoetbij relatief snel van bloem tot bloem vliegt. Het vrouwtje maakt op normale, zonnige dagen 6 tot 8 vluchten, op de laatste vlucht wordt gewoonlijk geen stuifmeel verzameld.

De pluimvoetbij komt verspreid in het hele land voor, minder in de weidegebieden. Vegter (1977) noemt de Zwartsprietwespbij als mogelijke broedparasiet.

In Nederland komt nog slechts ��n lid van deze familie voor, de pagina over het geslacht pluimvoetbijen ontbreekt.

augustus 2018

  gezien op planten: Composieten
Schermhavikskruid
Echt bitterkruid
Akkermelkdistel
Jacobskruiskruid
Klein streepzaad
Slangenkruid
Kromhals
Asteraceae
Hieracium umbellatum
Picris hieracioides
Sonchus arvensis
Senecio jacobaea
Crepis cappilaris
Echium vulgare
Anchusa arvensis
  parasiet: Zwartsprietwespbij
vliegen
Nomada flavopicta
Sarcophagidae

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen