vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:
nestkeuze:

sociaal gedrag:

bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Metselbijen
Grote metselbij
Osmia xanthomelana
(Kirby, 1805)

Megachilidae
Megachilinae
Osmia
067020

half april t/m
eind juni
begin juni
half mei
12-15 mm
11-15 mm
bouwt urnvormige
broedcellen
nestelt alleen of
in groepen
oligolectisch

afwezig
0
verdwenen
maximaal afgenomen

sleutel 18.1
sleutel 15.2
Grote metselbij
Osmia xanthomelana
© foto: Stefan Schmidt (ZSM)

Omschrijving:
Verdwenen in Nederland, de laatste vondst dateert uit 1954. Waarnemingen uit de periode daarvoor komen vooral uit het rivierengebied, en van het eiland Texel. Vanwege de afmeting van deze bij lijkt ze gemakkelijk in het veld waarneembaar.
De Grote metselbij bouwt haar urnvormige nesten van vochtige grond. De nesten zijn gevonden tussen graspollen, in de strooisellaag en onder hout. Ook in ondergrondse holtes.
Er is geen nestparasiet bekend. De Grote metselbij vliegt op vlinderbloemen, vooral Gewone rolklaver. Het geschikte biotoop in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland is droog, bloemrijk grasland.

  gezien op planten: Vlinderbloemige
Gewone rolklaver
Fabaceae
Lotus corniculatus
  nestparasiet: Bosknotswesp Sapyga similis

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen