vorige bij naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:

sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:


determinatie V:
determinatie M:

Kleine metselbijen
Rotsmetselbij
Hoplitis villosa
(Schenck, 1853)

Megachilidae
Megachilinae
Hoplitis
067019
half mei t/m half augustus
half juni
half mei
10-12mm
10-12mm

nestelt in allerlei holtes
nestelt solitair
oligolectisch

zeer zeldzaam
2
niet opgenomen
afwezig


sleutel 9.2
sleutel 4.1


Rotsmetselbij

Rotsmetselbij
Hoplitis villosa
© foto: Tim Faasen

Omschrijving:
Een bij uit de bergstreken, die slechts twee keer in Nederland is aangetroffen (1934 in Epen en 1936 in Valkenburg). Voortplanting over een periode van 10 jaar in Nederland lijkt niet aannemenlijk. Vandaar dat deze soort niet is opgenomen in de Rode Lijst.
Ze bouwt haar nest in diverse soorten holtes: in muurvoegen maar ook in oude nesten van behangersbijtjes. Opmerkelijk is dat ze haar nest aan de buitenzijde bekleed met bloemblaadjes, bijvoorbeeld die van Donkere ooievaarsbek (Geranium ph�eum).
De hier genoemde vliegperiode is die uit Duitsland.

  gezien op planten: Composieten
Donkere ooievaarsbek
Asteraceae
Geranium ph�eum
  nestparasiet: Duinkegelbij Coelioxys mandibularis

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen