Determinatiegids
Wildebijen.nl
Metselbijen
Determinatiesleutel

1. Buikschuier wit of gelig.
14. Kopschildrand met kleine puntjes.
 
 
 
sleutel 1:
Buikschuier
sleutel 14:
Kopschild
sleutel 16:
Propodeum mat

sleutel 17:
Antennelid

17. Osmia vrouw

17.1
  • Antennelid 3 ongeveer zo lang als breed
  • Laatste antennelid klauwachtig gekromd
  • Slanke borst, breedte 2/3 van lengte
  • Spore aan scheen 3 donkergekleurd
  • 7-9 mm
Zwartgespoorde houtmetselbij
Hoplitis leucomelana


17.2
  • Antennelid 3 1,5 keer zo lang als breed.
  • Laatste antennelid normaal gevormd
  • Borst ongeveer zo lang als breed
  • Spore aan scheen 3 lichtgekleurd
  • 8-10 mm
Geelgespoorde houtmetselbij
Hoplitis claviventrisMetselbij - Vrouw - item 17 �

© wildebijen.nl, 2018-2021 Uitleg en gebruikte bronnen