Determinatiegids
Wildebijen.nl
Metselbijen
Determinatiesleutel

1. Buikschuier overwegend zwart.
10. Abdomen met blauwzwarte / metaalgroene glans.
12. Middensegment mat

 
 
sleutel 1:
Buikschuier
sleutel 10:
Kleur abdomen
sleutel 12:
Middensegment

sleutel 13:
Ocelli

13. Osmia vrouw

13.1
  • Afstand van de buitenste ocelli tot aan de koprand: twee keer de doorsnede van de ocelli
  • Achterrand eerste tergiet zonder punctuering
  • Achterlijf langer dan breed
  • 8-9 mm
Boommetselbij
Osmia parietina


13.2
  • Afstand van de buitenste ocelli tot aan de koprand: minstens drie keer de doorsnede van de ocelli
  • Achterrand eerst tergiet met punctuering
  • Achterlijf even lang als breed
  • 9-10 mm
Bosmetselbij
Osmia uncinataMetselbij - Vrouw - item 13

wildebijen.nl, 2018-2021 Uitleg en gebruikte bronnen