Determinatiegids
Wildebijen.nl
Metselbijen
Determinatiesleutel

1. Buikschuier overwegend zwart.
10 Abdomen met blauwzwarte / metaalgroene glans.

 
 
sleutel 1:
Buikschuier

sleutel 10:
Kleur abdomen

sleutel 11:
Middensegment

11. Osmia vrouw

11.1
  • Midden van propodeum (middensegment) mat
  • Borststuk aan bovenzijde roodbruin behaard
  • Tergiet 2 niet gepunt
  • 8-9 mm
Boommetselbij
Osmia parietina


11.2
  • Midden van propodeum (middensegment) glanzend
  • Borststuk witgrijze beharing
  • Tergiet 2 dicht gepunt
Blauwe metselbij
Osmia caerulescensMetselbij - Vrouw - item 11 �

© wildebijen.nl, 2018-2021 Uitleg en gebruikte bronnen

, 2018-2021