Determinatiegids
Wildebijen.nl
Metselbijen
Determinatiesleutel

1. Rugplaat 7 zonder tanden of lobben.
2. Rugplaat 6 meestal met tanden aan de zijkant.
4. Voelspriet normaal breed.
5. Voelsprietpunt recht.
6. Kleur sporen scheen 3 geel of bruingeel.
sleutel 1:
Rugplaat 7
sleutel 2:
Rugplaat 6
sleutel 4:
Voelspriet
sleutel 5:
Voelsprietpunt
sleutel 6:
Sporen tibia 3

sleutel 7:
Kleur voelspriet

7. Osmia Man

7.1
  • Voelspriet in het midden aan de onderzijde geel gekleurd.
  • Voelsprietleden zijn korter dan breed.
Klavermetselbij
Osmia ravouxi


7.2
  • Voelspriet is donker gekleurd.
  • Sprietleden zijn langer dan breed.
Zwaluwmetselbij
Hoplitis anthocopoides


Metselbij - Man - item 7 �

© wildebijen.nl, 2018-2021 Uitleg en gebruikte bronnen