Determinatiegids
Wildebijen.nl
Metselbijen
Determinatiesleutel

1. Rugplaat 7 zonder tanden of lobben.
2. Rugplaat 6 meestal met tanden aan de zijkant.
 
 
sleutel 1:
Rugplaat 7
sleutel 2:
Rugplaat 6

sleutel 4:
Voelspriet

4. Osmia Man

4.1
  • Buikplaat 3 aan het eind met een spitse punt.
  • Voelspriet opvallend breed
    ietwat afgeplat
  • 6-8 mm
Rotsmetselbij
Hoplitis villosa


4.2
  • Buikplaat 3 zonder spitse punt.
  • Voelspriet niet opvallend breed.
Ga naar sleutel 5. VoelsprietpuntMetselbij - Man - item 4

wildebijen.nl, 2018-2021 Uitleg en gebruikte bronnen